Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Narodilo se Vám miminko a chtěli byste se zúčastnit slavnostního obřadu vítání občánků?  Přijďte osobně na matriku s občanským průkazem matky, rodným listem dítěte a vyplňte žádost o vítání občánků. Termíny nejsou pevně stanoveny, vše se odvíjí od aktuálního počtu přihlášených dětí. Pozvánka Vám bude zaslána na uvedenou adresu v žádosti. Po slavnostním obřadu Vám bude vyplacena na účet částka 5 000 Kč do 14 dnů.

Právo na vyplacení této částky vzniká, má-li matka dítěte v době jeho narození trvalý pobyt ve Strakonicích (vyjma místa trvalého pobytu v sídle ohlašovny Velké náměstí 2) a nemají-li rodiče dítěte vůči městu Strakonice nesplněné povinnosti peněžité i nepeněžité povahy. Je-li matka cizinka, vztahuje se podmínka trvalého pobytu ve Strakonicích (mimo sídlo ohlašovny) současně na matku i otce dítěte. Dále musí být dítě v době konání obřadu v péči rodičů. Částka 5 000 Kč bude vyplacena, požádají-li rodiče dítěte o její vyplacení nejpozději do 1 roku věku dítěte.

 
Máte další otázky? Kontaktujte nás:

Hana Sellnerová, oddělení matrik
tel.:       383 700 220
e-mail:   hana.sellnerova@mu-st.cz (odkaz odešle e-mail)
sídlo:    Velké náměstí 2, přízemí, číslo dveří 1008

 

Žádost o vítání občánků

https://www.strakonice.eu/content/formular-zadost-o-vitani-obcanku