Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Dotační program města Strakonice na podporu kultury v roce 2024 zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, byl schválen Zastupitelstvem města Strakonice dne 13. 12. 2023 pod usnesením číslo 255/ZM/2023.

Lhůta pro podání žádostí je: 1.- 29. 2. 2024