Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Kde si lze formulář vyzvednout?

Formulář k místnímu poplatku ze psa je možno si vyzvednout a vyplněný podat na Městském úřadu ve Strakonicích, Velké náměstí 2, odbor finanční (hlavní budova - 2. patro).

 

Jaké doklady a podklady jsou požadovány?

Občanský průkaz nebo jiný platný průkaz totožnosti.

V případě uplatňování slevy nebo osvobození doložit:

  • průkaz ZTP/P, ZTP
  • doklad o vykonané zkoušce dle zkušebního řádu ČKS a MKS
  • potvrzení veterinárního lékaře o aplikaci mikročipu

 

Jaké jsou lhůty a termíny pro vyřízení?

Do 15 dnů od nabytí psa do vlastnictví (není rozhodující stáří psa) je nutno tuto skutečnost oznámit správci poplatku, kterým je Městský úřad ve Strakonicích, odbor finanční.
Každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku nutno oznámit rovněž do 15 dnů od jejího vzniku.

 

Jaký je způsob odvolání?

- podle zákona č. 280/2009 Sb., Daňový řád