Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Kde si lze formulář vyzvednout?

Formulář vyplňují pouze domácnosti, které si ustanovily společného zástupce.

Formulář k ustanovení společného zástupce k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je možno si vyzvednout a vyplněný podat na Městském úřadu ve Strakonicích, Velké náměstí 3, odbor finanční - pokladna (vedle podatelny - přízemí).

 

Jaké doklady a podklady jsou požadovány?

žádné

 

Jaké jsou lhůty a termíny?

Společného zástupce možno ustanovit vždy nejpozději do 31. 12. pro rok následující.

 

Jaký je způsob odvolání?

Podle zákona č. 280/2009 Sb., Daňový řád