Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

I v letošním roce vyhlásilo město Strakonice mimořádnou podporu aktivit dětí ve věku od 6 do 15 let (datum narození 1. 1. 2009 - 31. 12. 2018) s trvalým pobytem na území města Strakonice ve školním roce 2024/2025. Na základě podaného registračního formuláře město Strakonice podpoří každé dítě nově částkou 1.000 Kč dle vybraného spolku/kroužku, kterému budou chtít žadatelé finance poukázat. Do těchto spolků/kroužků budou pak následně žadatelé nosit "voucher pro subjekt" s razítkem města Strakonice potvrzující podání registračního formuláře na město Strakonice.

Vyplněné formuláře mohou žadatelé podávat v termínu od 1. srpna 2024 do 18. října 2024 na podatelnu nebo přímo na odbor školství MěÚ Strakonice.

Podpora se poskytuje na základě darovací smlouvy uzavřené mezi městem Strakonice a daným subjektem (kulturním spolkem, školou, sportovním subjektem..., který byl vybrán zákonným zástupcem dítěte), a to po uzavření příjmů registračních formulářů a po schválení Radou/Zastupitelstvem města Strakonice.

Na představitelích spolků/kroužků pak bude, jak s danými penězi naloží. Finance jsou určené zejména na úhradu členských příspěvků či poplatků za zájmový kroužek, popř. na činnost obdarovaného.