Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Kde si lze formulář vyzvednout?

Formulář k vrácení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je možno si vyzvednout a vyplněný podat na Městském úřadu ve Strakonicích, Velké náměstí 3, odbor finanční - pokladna (vedle podatelny - přízemí).

 

Jaké doklady a podklady jsou požadovány?

  • Průkaz totožnosti.
  • Potvrzení o zaplacení místního poplatku na předmětné období.
  • V případě úmrtí - dědic doloží usnesení o dědictví.

 

Jaké jsou lhůty?

Přeplatek je vracen do 30 dnů od předložení žádosti.