K čemu potřebuji vyjádření městského architekta?

 

K projektovým dokumentacím k územnímu i stavebnímu řízení, k ohlášení i k umisťování reklamních zařízení se vyjadřuje architekt města Strakonice. Každý, kdo má zájem stavět, přestavovat, rekonstruovat, upravovat fasádu nebo nějakým způsobem měnit vzhled objektu, by měl svůj úmysl konzultovat na odboru rozvoje s městským architektem. Je vhodné nás seznámit se stavebním záměr již v rozpracovanosti a doložit ho jednoduchou skicou. Včasnou konzultací a vzájemnou koordinací se předejde mnoha následným nedorozuměním a nesouhlasům. Pro konečné vyjádření městského architekta k projektové dokumentaci je nezbytné doložit situaci stavby, pohledy na jednotlivé fasády objektu (v případě, že se jedná o rekonstrukci je vhodné doložit současný stav) včetně materiálového i barevného řešení a jednoduché půdorysy případně řezy stavby. Při Městském úřadu Strakonice působí Poradní sbor architektů města Strakonice, který se vyjadřuje k zásadním otázkám rozvoje města.

Pro předání dokumentace k odsouhlasení architektem města není nutno podávat žádost přes podatelnu. Upřednostňujeme osobní návštěvu. V případě souhlasu potvrzujeme dokumentaci na počkání. Případné připomínky a dotazy k předkládané dokumentaci je možno rovnou zkonzultovat.
Pro posouzení vzhledu je potřeba doložit následující podklady, které musí jednoznačně prezentovat předmětný záměr: širší situaci se zakreslením předmětného záměru a pohledy či prostorové zobrazení s popisem materiálů a barevnosti.
Pro urychlení posouzení je vhodné předložit fotografie dokumentující předmětný záměr a jeho okolí. Fotografie je možno dodat v digitální podobě na CD, DVD, paměťové kartě (SD, MMC, SM, MS, CF, MD), nebo na paměťovém zařízení připojitelném přes USB (USB flash disk).

Podrobnější informace k dílčím postupům při řízeních vedených ve smyslu správního řádu a stavebního zákona či řízením vedeným ve smyslu zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a jeho prováděcích vyhlášek a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění - viz. formuláře.

Podrobné informace zpracované Ministerstvem průmyslu a obchodu k problematice antigenního...
NOMINACE SPORTOVEC STRAKONICKA 2021       Sportovec roku v...
Dne 25. 1. 2022 mělo proběhnout v obřadní síni tradiční vítání občánků. Z důvodů šířící...
Rozhodujete se kam po ukončení základní školy? On-line burza škol vás...
Ve středu 5. ledna 2022 od 18:00 hodin se v kostele sv. Markéty ve Strakonicích uskuteční...
Informační leták Finanční správy pro vyplnění přiznání daně z nemovitých věcí -...
Oznámení o provádění prací na veřejném prostranství   Na základě zjištění...
Město Strakonice je hrdým spolupořadatelem ankety "Sportovec Strakonicka 2021"...
Nové jízdní řády MHD Strakonice Platné od 12. 12. 2021 do 10. 12. 2022
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
20.January 2022
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
18.January 2022
Vzhledem k našim již pětiletým zkušenostem se svozem bioodpadu a z důvodu zajištění...
1.January 2022
Nový stavební zákon počítá s rekodifikací stavebního práva včetně digitalizace stavebního...
15.November 2021
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...