Technologické centrum ORP Strakonice a rozvoj služeb eGovernmentu v obcích správního obvodu ORP Strakonice

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu

Prioritní osa 2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě – Cíl Konvergence

Oblast podpory 2.1 – Zavádění ICT v územní veřejné správě

Termín realizace: 
1/2011-12/2012
Registrační číslo: 
CZ.1.06/2.1.00/06.06807
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
7.442.864,- Kč
Způsobilé výdaje: 
6.775.294,- Kč
Příspěvek z strukturálního fondu IOP: 
5.758.999,90 Kč (85% ze způsobilých výdajů)
Rozpočet města Strakonice: 
1.016.294,10 Kč (15% ze způsobilých výdajů)
Harmonogram
Zahájení projektu: 
9/2009
Ukončení projektu: 
12/2012
Stručný obsah projektu: 

Hlavním posláním projektu „Technologické centrum ORP Strakonice a rozvoj služeb eGovernmentu v obcích správního obvodu ORP Strakonice“ je modernizace výkonu územní veřejné správy v SO ORP Strakonice především zefektivněním elektronické komunikace mezi jednotlivými úrovněmi veřejné správy a zabezpečením datové připojenosti místní a ústřední veřejné správy, které zajistí zjednodušení a zrychlení komunikace občanů s úřady územní samosprávy a on-line přístup ke správním agendám.

 

Cílem projektu je zvýšit úroveň služeb elektronické veřejné správy a samosprávy v obcích správního obvodu ORP Strakonice.

 

Dílčími cíli projektu jsou:

- vytvoření územní technologické infrastruktury nezbytné pro elektronizaci výkonu jednotlivých agend ve veřejné správě,

- poskytnutí služeb negarantovaného úložiště,

- zavedení elektronické spisové služby (jak pro Městský úřad Strakonice, tak i pro obce spadajícího do správní obvodu Strakonice)

- zajistit provázanost služeb elektronické veřejné správy (eGovernment) poskytované prostřednictvím moderních informačních a komunikačních technologií na úrovni veřejné správy (vnitřní integrace úřadu).

 

Projekt tedy předpokládá s vytvořením technologického centra ORP Strakonice s povinnou službou negarantovaného úložiště rozšířením stávající ICT infrastruktury Městského úřadu Strakonice. A dále pak s pořízením elektronické spisové služby města Strakonice, spisových služeb pro vybrané obce v ORP Strakonice a vytvoření prostředí pro hostovanou elektronickou spisovou službu, kterou budou využívat zřizované organizace města a některé obce ve správním obvodu ORP Strakonice (které projevily o tuto aktivitu písemný zájem), aby byla zajištěna komunikace s informačním systémem datových schránek (ISDS). A v neposlední řadě v průběhu projektu dojde k vnitřní integraci Městského úřadu Strakonice.

Partneři projektu: 

Obce ORP Strakonice.

Další informace o projektu: 

 

Více informací o financování projektů z Evropské unie: http://europa.eu

Více informací o Integrovaném operačním programu: http://www.osf-mvcr.cz

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8.-9.10.2021 Informace pro voliče, kteří se...
Termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se blíží, připomínáme důležitá fakta...
Vážení rodiče, narodilo se vám dítě v době, kdy neprobíhalo z důvodu...
Od dnešního dne můžete podepisovat petici za zajištění dodávek tepla pro sídliště...
Petice za urychlení práce ERÚ a okamžité uplatnění Energetického zákona k zajištění...
Informace pro žadatele O co, jak a kde lze zažádat? Jaká je zde role datové schránky...
V přiložených souborech jsou uvedeny informace jak postupovat při podezření na...
Výzva občanům, žádáme o respektování opatření v souvislosti se šířením nákazy COVID-19...
Jihočeský kraj zřídil kvůli šíření nákazy koronavirem Bezplatnou linku seniorů. Začne...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti, které měly...
14.March 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...