Zateplení a výměna oken MŠ Šumavská, Strakonice

Projekt je spolufinancován z Fondu soudržnosti EU v rámci Operačního programu Životní prostředí,
prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie,
oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry.

Termín realizace: 
02/2012 - 04/2012
Registrační číslo: 
CZ.1.02/3.2.00/09.04177
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
8 707 256,- Kč
Způsobilé výdaje: 
4 961 575,- Kč
Nezpůsobilé výdaje: 
3 745 681,- Kč
Příspěvek z SFŽP: 
248 078,75 Kč
Příspěvek z FS: 
4 217 338,75 Kč
Rozpočet města Strakonice: 
4 241 838,50 Kč
Harmonogram
Zahájení projektu: 
02/2012
Ukončení projektu: 
04/2012
Stručný obsah projektu: 

Předmětem podpory je realizace úspor energie v objektu MŠ Šumavská ve Strakonicích.

 

Na základě expertního posouzení bylo zjištěno, že stávající systém vytápění a současně realizovaná úsporná opatření nejsou dostatečná. Dle zpracovaného energetického auditu byla navržena opatření, která povedou k snížení energetické náročnosti budovy. Záměrem projektu je tedy výměna oken a dveří, zateplení obvodových stěn a střechy.

Další informace o projektu: 

Více informací o financování projektů z Evropské unie: http://europa.eu

Více informací o Operačním programu Životní prostředí: http://www.opzp.cz

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8.-9.10.2021 Informace pro voliče, kteří se...
Termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se blíží, připomínáme důležitá fakta...
Vážení rodiče, narodilo se vám dítě v době, kdy neprobíhalo z důvodu...
Od dnešního dne můžete podepisovat petici za zajištění dodávek tepla pro sídliště...
Petice za urychlení práce ERÚ a okamžité uplatnění Energetického zákona k zajištění...
Informace pro žadatele O co, jak a kde lze zažádat? Jaká je zde role datové schránky...
V přiložených souborech jsou uvedeny informace jak postupovat při podezření na...
Výzva občanům, žádáme o respektování opatření v souvislosti se šířením nákazy COVID-19...
Jihočeský kraj zřídil kvůli šíření nákazy koronavirem Bezplatnou linku seniorů. Začne...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti, které měly...
14.March 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...