Sběrný dvůr Strakonice

Projekt je spolufinancován z Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR

v rámci Operačního programu Životní prostředí

Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

Oblast podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady.

Termín realizace: 
6/2011 - 6/2012
Registrační číslo: 
CZ.1.02/4.1.00/10.08651
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
20.994.588,- Kč
Způsobilé výdaje: 
17.498.725,- Kč
Nezpůsobilé výdaje: 
3.495.863,- Kč
Příspěvek z SFŽP: 
874.936,- Kč
Příspěvek z FS: 
14.873.916,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
5.245.736,- Kč
Harmonogram
Zahájení projektu: 
01. 01. 2008
Zahájení fyzické realizace: 
(předpoklad) 01. 06. 2011
Ukončení fyzické realizace: 
(předpoklad) 30. 06. 2012
Ukončení projektu: 
30. 07. 2012
Stručný obsah projektu: 

Cílem projektu je shromažďování odpadů na jedno centrální místo a tím zlepšení odpadového hospodářství ve městě Strakonice. V rámci projektu bude vybudován nový sběrný dvůr v lokalitě Kání vrch, který bude shromažďovat komunální a nebezpečný odpad od místních obyvatel. Zároveň bude místem zpětného odběru vysloužilých elektropřístrojů z domácností a elektroodpadů pocházejících od prodejců elektrospotřebičů.

Odpady budou shromažďovány v ocelových přístřešcích, kontejnerech a buňkách, vždy odděleně tak, jak stanoví zákon o odpadech. Nebezpečné odpady budou umístěny ve speciálním mobilním skladu nebezpečných odpadů.

Výstavbou nového sběrného dvora se podpoří třídění komunálního odpadu a zabrání vzniku černých skládek a jiného nezákonného nakládání s odpady, např. spalování v lokálních topeništích.

Další informace o projektu: 

Více informací o Operačním programu Životní prostředí http://www.opzp.cz

Jihočeská hospodářská komora a Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů Vás zvou...
Informace pro žadatele O co, jak a kde lze zažádat? Jaká je zde role datové schránky...
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody   Technické služby...
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody - 29. 4. 2021  ...
Výzva Městské policie Strakonice k občanům využívajícím parkovací plochu před...
SPECIÁLNÍ OCHRANNÁ DERATIZACE Na základě zastupitelstvem města schválené OZV...
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody 20. dubna Technické služby...
Prázdninový provoz linek MHD v rámci aktuální pandemické situace končí...
Zápis do mateřských škol zřizovaných městem Strakonice pro školní rok 2021/2022...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti, které měly...
14.March 2021
Nakládání s komunálními odpady, včetně třídění, u zdravých lidí Jednorázové ochranné...
26.February 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...