TOOL-FIT: SKILLS FOR PARTICIPATION LEARNING OPPORTUNITIES FOR VOLUNTEERING AND ACTIVE CITIZENSHIP OF SENIOR CITIZENS

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z programu Gruntvig – partnership, který je součástí Programů celoživotního učení (Lifelong Learning Programme).

Termín realizace: 
11/2010 - 7/2012
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
14.800,- EUR
Rozpočet města Strakonice: 
0,- Kč
Stručný obsah projektu: 

Město Strakonice je od roku 2010 zapojeno do mezinárodního projektu v programu Gruntvig, který  je součástí evropských Programů celoživotního učení (Lifelong Learning Programme) a je zaměřen na vzdělávání dospělých.

 

Záměrem projektu je předávání zkušeností se získáváním seniorů jako dobrovolníků a jejich vzděláváním v jednotlivých zemích účastnících se projektu, a to v České republice, Německu, Dánsku, Rakousku, Itálii a Bulharsku.

 

V rámci projektu se uskuteční několik mezinárodních meetingů. První setkání účastníků projektu se již uskutečnilo v prosinci roku 2010 v německém Waldmünchenu. Předmětem jednání bylo stanovení cílů a výstupů projektu a podmínek pro aktivní zapojení jednotlivých zemí. Další workshop, zaměřený na vzdělávání seniorů se uskutečnil v květnu 2011 ve Strakonicích. Následující pracovní setkání se bude konat na podzim roku 2011 v rakouském Schlierbachu a poslední pak na jaře roku 2012 v bulharském městě Pleven.

 

Dlouhodobým cílem projektu je využití získaných zkušeností pro rozvoj aktivního zapojování seniorů do veřejného dění a dobrovolnických aktivit ve Strakonicích. Díky mezinárodním setkáním máme příležitost dozvědět se, jak s dobrovolníky z řad seniorů pracují zahraniční organizace, jaké jsou nejefektivnější způsoby jejich vzdělávání a motivování a získané poznatky uplatnit i v našem městě.

 

Milostivé léto = šance, jak se vymanit z některých dluhů Máte dluhy a chcete je...
Oznámení Technických služeb Strakonice o provádění prací na veřejném...
Den otevřených dveří k 90 výročí ZŠ FLČ (budovy v Chelčického ulici). Na...
BURZA ŠKOL Burza škol - 18. října 2021 od 8:30 do 15:00 hod. Kulturní dům...
Využíváte městskou hromadnou dopravu? Je-li vaše odpověď kladná a máte-...
Pojďme společně pečovat o strakonická dětská hřiště Maminky, tátové,...
Přesně před rokem koronavirová pandemie zastavila obvyklou šňůru vítání nových...
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8.-9.10.2021 Informace pro voliče, kteří se...
Termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se blíží, připomínáme důležitá fakta...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Občané, kteří topí v těchto spalovacích zařízeních: kotel na pevná paliva teplovodní...
20.September 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...