TOOL-FIT: SKILLS FOR PARTICIPATION LEARNING OPPORTUNITIES FOR VOLUNTEERING AND ACTIVE CITIZENSHIP OF SENIOR CITIZENS

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z programu Gruntvig – partnership, který je součástí Programů celoživotního učení (Lifelong Learning Programme).

Termín realizace: 
11/2010 - 7/2012
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
14.800,- EUR
Rozpočet města Strakonice: 
0,- Kč
Stručný obsah projektu: 

Město Strakonice je od roku 2010 zapojeno do mezinárodního projektu v programu Gruntvig, který  je součástí evropských Programů celoživotního učení (Lifelong Learning Programme) a je zaměřen na vzdělávání dospělých.

 

Záměrem projektu je předávání zkušeností se získáváním seniorů jako dobrovolníků a jejich vzděláváním v jednotlivých zemích účastnících se projektu, a to v České republice, Německu, Dánsku, Rakousku, Itálii a Bulharsku.

 

V rámci projektu se uskuteční několik mezinárodních meetingů. První setkání účastníků projektu se již uskutečnilo v prosinci roku 2010 v německém Waldmünchenu. Předmětem jednání bylo stanovení cílů a výstupů projektu a podmínek pro aktivní zapojení jednotlivých zemí. Další workshop, zaměřený na vzdělávání seniorů se uskutečnil v květnu 2011 ve Strakonicích. Následující pracovní setkání se bude konat na podzim roku 2011 v rakouském Schlierbachu a poslední pak na jaře roku 2012 v bulharském městě Pleven.

 

Dlouhodobým cílem projektu je využití získaných zkušeností pro rozvoj aktivního zapojování seniorů do veřejného dění a dobrovolnických aktivit ve Strakonicích. Díky mezinárodním setkáním máme příležitost dozvědět se, jak s dobrovolníky z řad seniorů pracují zahraniční organizace, jaké jsou nejefektivnější způsoby jejich vzdělávání a motivování a získané poznatky uplatnit i v našem městě.

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8.-9.10.2021 Informace pro voliče, kteří se...
Termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se blíží, připomínáme důležitá fakta...
Vážení rodiče, narodilo se vám dítě v době, kdy neprobíhalo z důvodu...
Od dnešního dne můžete podepisovat petici za zajištění dodávek tepla pro sídliště...
Petice za urychlení práce ERÚ a okamžité uplatnění Energetického zákona k zajištění...
Informace pro žadatele O co, jak a kde lze zažádat? Jaká je zde role datové schránky...
V přiložených souborech jsou uvedeny informace jak postupovat při podezření na...
Výzva občanům, žádáme o respektování opatření v souvislosti se šířením nákazy COVID-19...
Jihočeský kraj zřídil kvůli šíření nákazy koronavirem Bezplatnou linku seniorů. Začne...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti, které měly...
14.March 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...