Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Nákup technického vybavení pro Úřad územního plánování, Strakonice

byl spolufinancován Jihočeským krajem
z prostředků Grantového programu na podporu tvorby ÚAP obcí s rozšířenou působností

Programovací období: 
Termín realizace: 
04/2009 – 08/2009
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
114.318,- Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
57.159,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
57.159,- Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
24.4.2009
Přidělení dotace: 
8.7.2009
Ukončení projektu: 
25.8.2009
Stručný obsah projektu: 

Cílem projektu je nákup potřebného technického vybavení (velkoformátové tiskárny, včetně příslušenství) pro Úřad územního plánování Strakonice na zajištění zpracování územně analytických podkladů, což je zapotřebí pro plnohodnotné zajištění dané agendy úřadu.

Další informace o projektu: 

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Jihočeského kraje naleznete na http://www.kraj-jihocesky.cz - odkaz Granty, Fondy EU.