Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

je spolufinancován Jihočeským krajem

z prostředků Grantového programu Nemovité kulturní památky

 

Programovací období: 
Termín realizace: 
08/2011 – 09/2011
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
399.228 Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
180.000 Kč
Rozpočet města Strakonice: 
219.228 Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
17. 3. 2011
Přidělení dotace: 
31. 5. 2011
Zahájení fyzické realizace: 
5. 8. 2011
Ukončení fyzické realizace: 
26. 9. 2011
Ukončení projektu: 
11.11.2011
Stručný obsah projektu: 

Cílem projektu je oprava altánu v Rennerových sadech. Zásadním problémem této nemovité kulturní památky je dožilá střešní krytina (stáří 80 let), která je v havarijním stavu. Vlivem zatékání již došlo k odtržení části římsy. V rámci projektu dojde k výměně stávající střešní krytiny, která je z materiálu obsahujícího azbest a tudíž je z důvodu ochrany zdraví a životního prostředí zcela vyloučena. Po demontáži střešní krytiny bude provedena revize krovu, části napadené hnilobou budou vyměněny. Veškeré dřevěné konstrukce budou ošetřeny přípravkem proti hnilobě dřeva a dřevokaznému hmyzu. Po dokončení střešního pláště bude provedena oprava a reprofilace odtržené korunové římsy a oprava povrchů omítek. Celý gloriet bude ošetřen nátěrem.

 

Další informace o projektu: 

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Jihočeského kraje naleznete na http://www.kraj-jihocesky.cz - odkaz Granty, Fondy EU.