Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

je spolufinancován Jihočeským krajem
z Akčního plánu Programu rozvoje Jihočeského kraje
– grantového programu Podpora živé kultury

Programovací období: 
Termín realizace: 
03/2007 - 06/2007
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
200.700,- Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
80.000,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
120.700,- Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
9.2.2007
Přidělení dotace: 
6.3.2007
Zahájení fyzické realizace: 
7.3.2007
Ukončení fyzické realizace: 
6.4.2007
Ukončení projektu: 
26.6.2007
Stručný obsah projektu: 

V roce 2007 se město Strakonice stalo organizátorem projektu Pohádkový den, jenž vznikl jakožto produkt Pohádkového království. Projekt se koná putovně v jihočeských městech a je organizován informačními centry převážně z jižních Čech, které spolu spolupracují na projektu Pohádkové království (projekt zaměřený na děti a rodiny s dětmi). Pořadatelé i účastníci z informačních center jsou vždy oblečeni v pohádkových kostýmech, aby co nejlépe navodili dětem vstup do pohádky. Pohádkovým králem tohoto projektu je Zdeněk Troška.

A tak se tedy dne 6. dubna 2007, na strakonickém hradě konal pohádkový den. Tento den přinesl dětem spoustu překvapení a nevšedních zážitků. A jak celý den probíhal?

Pohádkový den byl spuštěn slavnostním průvodem pohádkového krále a jeho družiny, který byl ukončen na strakonickém hradě. Zde obdržel pohádkový král klíč od strakonického hradu. Tímto aktem byl strakonický hrad pasován na hrad pohádkový. Následoval bohatý kulturní program, jehož součástí byla různá sportovní klání, tvořivé dílny a divadelní představení pro děti. Návštěvníci měli možnost si prohlédnout putovní výstavu pohádkového království nebo navštívit věž Rumpál.

Pohádková výzdoba interiéru a venkovních prostor hradu, která byla vytvořena dětmi ze Základní umělecké školy, byla po ukončení pohádkového dne dále využita pro konání dalších aktivit pro děti - pro akci konanou panem Janem Rosákem – vyslancem Země Káji Maříka, jež se pohádkového dne taktéž účastnil.

Po ukončení projektu byl vytvořen pohled z pohádkového dne a zpracováno DVD zkonání celé akce.

Město Strakonice na přípravě akce spolupracovalo s dalšími subjekty – např. Šmidingerova knihovna, Muzeum středního Pootaví nebo Dům dětí a mládeže.

Cílem projektu bylo rozšířit a zkvalitnit kulturní nabídku ve Strakonicích a zároveň díky účasti zástupců jednotlivých informačních center rozšířit propagaci města Strakonice a zabezpečit tak větší návštěvnost regionu.

 

Další informace o projektu: 

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Jihočeského kraje naleznete na http://www.kraj-jihocesky.cz - odkaz Granty, Fondy EU.