Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

je spolufinancován Jihočeským krajem
z Akčního plánu Programu rozvoje Jihočeského kraje
– grantového programu Produkty a služby v cestovním ruchu

Programovací období: 
Termín realizace: 
03/2007 – 8/2007
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
447.870,50 Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
150.000,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
297.870,50 Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
6.2.2007
Přidělení dotace: 
6.3.2007
Zahájení fyzické realizace: 
7.3.2007
Ukončení fyzické realizace: 
27.7.2007
Ukončení projektu: 
6.8.2007
Stručný obsah projektu: 

Hlavním záměrem projektu byl tisk reprezentativní publikace o městě Strakonice k 640. výročí získání městských privilegií. Město si toto výročí připomíná v průběhu celého roku, kdy se koná spousta kulturních a společenských akcí. Kulturní akce mají za cíl přilákat jak domácí tak i zahraniční návštěvníky.

Tato publikace má za cíl představit město jak po historické stránce, tak ukazuje i jeho současnou tvář. Obsahuje souhrn informací ze všech oblastí – přírodní poměry, historie města (1. osídlení, historie města, historie strakonického hradu, významné památky ve městě), hospodářský rozvoj města (cechy, významné firmy – ČZ, Fezko, rozvoj firem po roce 1990), společenský a kulturní život (kultura, sport, spolky, významné akce – Skupovy Strakonice, Rumpálování, Mezinárodní dudácký festival, školství, zdravotnictví), proměny města (od prvních hradeb až po velké investiční akce ve městě, samospráva), významní rodáci, včetně představení partnerských měst. Kniha tak je vhodným dárkem pro vzácné hosty, pěkným suvenýrem a vzpomínkou na Strakonice jak pro návštěvníky města, tak i pro místní obyvatele.

Přípravné práce na publikaci probíhaly již v loňském roce, kdy byly pořizovány fotografie, zajištěny překlady a také grafické a předtiskové práce.

Publikace, jejíž rozsah je 256 stran, je plnobarevná, o velikosti A4 a byla vytištěna v počtu 3.000 ks. Kniha obsahuje také anglickou a německou mutaci. Slavnostní křest proběhl v rámci kulturní akce Rumpálování, dne 28. července 2007 na strakonickém hradě.

 

Další informace o projektu: 

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Jihočeského kraje naleznete na http://www.kraj-jihocesky.cz - odkaz Granty, Fondy EU.