Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

je spolufinancován Jihočeským krajem
z Akčního plánu Programu rozvoje Jihočeského kraje
– grantového programu Podpora incomingových cestovních kanceláří a informačních center

Programovací období: 
Termín realizace: 
04/2007 – 10/2007
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
179.399,- Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
120.000,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
59.399,- Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
28.2.2007
Přidělení dotace: 
17.4.2007
Zahájení fyzické realizace: 
18.4.2007
Ukončení fyzické realizace: 
15.10.2007
Ukončení projektu: 
30.10.2007
Stručný obsah projektu: 

Městské informační centrum Strakonice bylo otevřeno v září roku 2003 a dodnes dochází k jeho postupnému vybavování informačními a propagačními materiály. Tyto nedostatky vychází z aktuálních potřeb a přání návštěvníků. Snahou je tyto limitující nedostatky minimalizovat.

Specifickým cílem projektu je rozšířit nabídku informačních a propagačních materiálů Městského informačního centra Strakonice (MIC). Tímto bude zvýšen standard MIC a zároveň bude zvýšena kvalita nabízených a poskytovaných služeb turistům.

Záměrem projektu je vytvořit zajímavé informační (např. brožura „Barokní památky na Strakonicku“, sportovní ročenka, pohlednice nebo barevné poutače umístěné na příjezdových komunikacích) a propagační (např. propisky, omalovánky, papírové tašky s logem, pamětní mince, odznáčky či samolepky) materiály, které budou určeny pro turisty a návštěvníky města.

 

Další informace o projektu: 

Více informací o podporách poskytovaných zrozpočtu Jihočeského kraje naleznete na http://www.kraj-jihocesky.cz - odkaz Granty, Fondy EU.