Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

je spolufinancován Jihočeským krajem
z prostředků Grantového programu Jihočeského kraje
Nemovité kulturní památky

Programovací období: 
Termín realizace: 
06/2009 – 10/2009
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
202.467,- Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
141.727,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
60.740,- Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
19. 3. 2009
Přidělení dotace: 
23. 6. 2009
Zahájení fyzické realizace: 
1. 6. 2009
Ukončení fyzické realizace: 
31. 10. 2009
Ukončení projektu: 
15.11.2009
Stručný obsah projektu: 

Mariánský sloup, který je umístěn na Palackého náměstí ve Strakonicích, je výrazným urbanistickým prvkem a zásadně utváří charakter tohoto veřejného prostranství. Tato památka je v současnosti v havarijním stavu.

Záměrem projektu je restaurování I. etapy Mariánského sloupu. Předmětem realizace této etapy je oprava soch sv. Josefa, sv. Jana Nepomuckého, sv. Vojtěch a sochy sv. Antonína Paduánského a čtyř figur puttů.

Zbývající části Mariánského sloupu – architektura a vrcholová socha sv. Panny Marie Immaculaty budou opraveny ve II. etapě. Tato etapa je spolufinancována z Programu obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Obě etapy probíhají současně a jejich snahou je kompletní zrestaurování Mariánského sloupu.

 

Další informace o projektu: 

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Jihočeského kraje naleznete na http://www.kraj-jihocesky.cz - odkaz Granty, Fondy EU.