Komunitní plánování sociálních služeb ORP Strakonice (www.kpss-st.cz)

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu  prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Globální grant CZ.1.04/3.1.03.

Termín realizace: 
09/2010 – 12/2011
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
1 824 822,80 Kč
Příspěvek ze strukturálního fondu ESF: 
1 824 822,80 Kč (100%)
Rozpočet města Strakonice: 
0 Kč (0%)
Stručný obsah projektu: 

Souhrnné informace k projektu a  databázi poskytovatelů sociálních služeb naleznete na adrese www.kpss-st.cz.

Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice pro období 2012 – 2014  schválilo zastupitelstvo města Strakonice na svém jednání dne 15. prosince 2011 usnesením č.237/ZM/2011, text usnesení naleznete na http://www.strakonice.eu/sites/default/files/usneseni/06ZM141211.pdf na straně č. 23 (poslední strana).

 

Všeobecným cílem projektu byla podpora začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením cestou zajištění dostupnosti sociálních služeb.

Specifickými cíli projektu je vytvoření místního partnerství na území obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Strakonice a vypracování komunitního plánu sociálních služeb, stěžejní partnerství bude realizováno mezi zadavateli, poskytovateli a uživateli sociálních služeb, do procesu je zapojena širší veřejnost.

Hlavním výstupem z procesu plánování je komunitní plán sociálních služeb (dále jen KPSS), který přispěje k podpoře a vytvoření podmínek pro rozvoj a udržitelnost sociálních služeb, které budou reagovat na skutečné potřeby občanů Strakonicka. Dalším výstupem projektu bude katalog poskytovatelů sociálních služeb, který přispěje k informovanosti občanů o dostupnosti služeb.

 

Metodika komunitního plánování sociálních služeb je v současné době standardizovanou metodou střednědobého plánování soc. služeb, která je uznávána Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a v současné době i metodou danou zákonem pro plánování soc. služeb na úrovni krajů.

 

V rámci Jihočeského kraje bylo území ORP Strakonice jednou ze tří posledních území, kde ještě KPSS nebyl zpracován.

 

Realizátor projektu:   Občanské sdružení CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP

                                Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice

Partner projektu:       Město Strakonice

 

Cíle projektu:

  • Zajištění podmínek pro rozvoj a udržení sociálních služeb
  • Vytvoření systému sociálních služeb reagujícího na skutečné potřeby občanů
  • Informování veřejnosti

 

Výstupy projektu:

  • Komunitní plán sociálních služeb pro území ORP Strakonice
  • Katalog poskytovatelů sociálních služeb
  • Databáze poskytovatelů sociálních služeb na webu www.kpss-st.cz
  • Zpracované analýzy

 

Neméně důležité bylo prohloubení spolupráce a navázání partnerství.

Na vypracování KPSS se podílela řídící skupina a čtyři tématické pracovní skupiny složené ze zástupců města, poskytovatelů sociálních služeb a jejich uživatelů.

Pracovní skupiny měly celkem 21 jednání.

Do práce pracovních skupin bylo zapojeno přímo přes 100 osob.

Partneři projektu: 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8.-9.10.2021 Informace pro voliče, kteří se...
Termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se blíží, připomínáme důležitá fakta...
Vážení rodiče, narodilo se vám dítě v době, kdy neprobíhalo z důvodu...
Od dnešního dne můžete podepisovat petici za zajištění dodávek tepla pro sídliště...
Petice za urychlení práce ERÚ a okamžité uplatnění Energetického zákona k zajištění...
Informace pro žadatele O co, jak a kde lze zažádat? Jaká je zde role datové schránky...
V přiložených souborech jsou uvedeny informace jak postupovat při podezření na...
Výzva občanům, žádáme o respektování opatření v souvislosti se šířením nákazy COVID-19...
Jihočeský kraj zřídil kvůli šíření nákazy koronavirem Bezplatnou linku seniorů. Začne...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti, které měly...
14.March 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...