Hrad Strakonice – infrastruktura cestovního ruchu - základní informace

Tento projekt byl podpořen
z Národního programu PHARE 2003 (část II)
 - Grantové schéma na podporu turistické infrastruktury

Termín realizace: 
12/2005 – 08/2006
Registrační číslo: 
CZ2003/005-601.08.07
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
33.988.185,- Kč (900.000 EUR)
Příspěvek ze státního rozpočtu: 
33,3% tj. 300.000 EUR (9.520.500,- Kč)
Příspěvek ze strukturálního fondu ERDF: 
33,4% tj. 300.000 EUR (9.520.500,- Kč)
Rozpočet města Strakonice: 
33,3% tj. 300.000 EUR (9.520.500,- Kč + 19% DPH)
Stručný obsah projektu: 

 

Strakonický hrad je dominantou města Strakonice a významným centrem kulturního a společenského dění. Je jedním z největších hradních komplexů v celé České republice; vzhledem k historickým a stavebním hodnotám byl v roce 1995 prohlášen národní kulturní památkou.

Hlavní cíl projektu:

Hlavním cílem tohoto projektu je zlepšit dopravní infrastrukturu v areálu hradu ve Strakonicích, která je v současné době na nedostatečné úrovni především ve kvalitě páteřních komunikací uvnitř a vně hradu a zároveň v nedostatečné kapacitě parkovacích míst pro návštěvníky hradu.

Průběh projektu:

Projekt řeší realizaci celkem sedmi aktivit v 7 samostatných stavebních objektech, které zajistí obnovu turistické infrastruktury hradu Strakonice k optimalizaci podmínek pro zvýšení jeho návštěvnosti. Jednotlivými aktivitami projektu jsou řešeny rekonstrukce komunikací a obnova povrchů I, II a III nádvoří, rekonstrukce vozovky a autobusové zastávky u „Jelenky“, kompletní rekonstrukce parkoviště, včetně chodníků „Na Dubovci“, vytvoření nových parkovacích stání u letního kina a prodloužení komunikace až k řece, aby byl umožněn přístup vodáků na hrad, dále bude nově upraven hlavní přístup před hradem (prostor před budovou ZUŠ), doplněn o lavičky a doprovodný mobiliář a bude doplněno veřejné osvětlení, včetně slavnostního nasvícení hradu. V areálu hradu bude zřízeno sociální zařízení, které zde dosud chybělo.

Výsledek projektu:

Po realizaci projektu se zvýší kvalita dopravní infrastruktury pro zahraniční i tuzemské návštěvníky hradu, dojde k vymístění parkování z nádvoří I – III a tím se zlepší kvalita životního prostředí v bezprostřední blízkosti hradu.

Další informace o projektu: 

Více informací o strukturálních fondech na http://www.strukturalni-fondy.cz

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8.-9.10.2021 Informace pro voliče, kteří se...
Termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se blíží, připomínáme důležitá fakta...
Vážení rodiče, narodilo se vám dítě v době, kdy neprobíhalo z důvodu...
Od dnešního dne můžete podepisovat petici za zajištění dodávek tepla pro sídliště...
Petice za urychlení práce ERÚ a okamžité uplatnění Energetického zákona k zajištění...
Informace pro žadatele O co, jak a kde lze zažádat? Jaká je zde role datové schránky...
V přiložených souborech jsou uvedeny informace jak postupovat při podezření na...
Výzva občanům, žádáme o respektování opatření v souvislosti se šířením nákazy COVID-19...
Jihočeský kraj zřídil kvůli šíření nákazy koronavirem Bezplatnou linku seniorů. Začne...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti, které měly...
14.March 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...