Územně analytické podklady obcí ORP Strakonice

je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Integrovaného operačního programu

Termín realizace: 
04/2008 - 12/2008
Registrační číslo: 
CZ.1.06/5.3.00/01.00189
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
994.542,- Kč
Příspěvek z strukturálního fondu IOP: 
994.542,- Kč (100% ze způsobilých výdajů)
Harmonogram
Zahájení projektu: 
23. 04. 2008
Ukončení projektu: 
31. 12. 2008
Stručný obsah projektu: 

 

Hlavním cílem projektu je zajistit externí odbornou přípravu pro územně analytické podklady obcí v rámci ORP Strakonice (69 obcí) koordinovanou žadatelem (resp. pořizovatelem ÚAP), tj. městem Strakonice, a to prostřednictvím svého Úřadu územního plánování.

Externí odborná příprava zahrnuje následující dílčí práce:
- provedení odborných průzkumů s vyhodnocením stavu a vývoje území jako součást podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ) dle § 4 vyhl. č. 500/2006 Sb., včetně výkresu hodnot území, výkresu limitů využití území a výkresu záměrů na provedení změn v území;
- zpracování rozboru udržitelného rozvoje území včetně návrhu problémů k řešení v ÚPD a problémového výkresu.

Realizací projektu bude zajištěno kvalitní řízení udržitelného rozvoje území ORP Strakonice s využitím moderních přístupů územního plánování, dojde ke zkvalitnění rozhodování veřejné správy o daném území a budou vytvořeny předpoklady pro hospodárné využívání infrastruktury a potenciálu území.

Další informace o projektu: 

Více informací o financování projektů z Evropské unie: http://www.europa.eu
Více informací o Integrovaném operačním programu: http://www.strukturalni-fondy.cz/iop

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8.-9.10.2021 Informace pro voliče, kteří se...
Termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se blíží, připomínáme důležitá fakta...
Vážení rodiče, narodilo se vám dítě v době, kdy neprobíhalo z důvodu...
Od dnešního dne můžete podepisovat petici za zajištění dodávek tepla pro sídliště...
Petice za urychlení práce ERÚ a okamžité uplatnění Energetického zákona k zajištění...
Informace pro žadatele O co, jak a kde lze zažádat? Jaká je zde role datové schránky...
V přiložených souborech jsou uvedeny informace jak postupovat při podezření na...
Výzva občanům, žádáme o respektování opatření v souvislosti se šířením nákazy COVID-19...
Jihočeský kraj zřídil kvůli šíření nákazy koronavirem Bezplatnou linku seniorů. Začne...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti, které měly...
14.March 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...