V hlavní roli: Strakonice pro turisty

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci
Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad,
prioritní osa 3 Rozvoj cestovního ruchu,
oblast podpory 3.3 Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů cestovního ruchu.

Termín realizace: 
01/2009 – 10/2010
Registrační číslo: 
CZ.1.14/3.3.00/03.01231
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
1.157.367,- Kč
Celková dotace z rozpočtu ROP: 
990.271,- Kč (85,5%)
Rozpočet města Strakonice: 
167.096,- Kč (14,5%)
Stručný obsah projektu: 

 

Hlavním cílem projektu „V hlavní roli: Strakonice pro turisty“ je představení Strakonic jako přitažlivé a v mnoha směrech zajímavé turistické destinace prostřednictvím dotvoření profesionální nabídky služeb pro turisty.

K dosažení tohoto cíle slouží jednotlivé aktivity projektu. První a nejdůležitější z nich je vytvoření prezentačního DVD o Strakonicích a jejich okolí jako turistickém cíli. Bude vytvořena reprezentativní elektronická prezentace města a okolí ve formě vícejazyčných a titulkových DVD, díky níž dojde ke zlepšení kvality a dostupnost informací o nabídce cestovního ruchu ve městě Strakonice. Další z aktivit projektu je zavedení moderního pokladního systému v Městském informačním centru. Poslední aktivitou projektu je zprovoznění nové služby, která dosud ve městě Strakonice chybí. Jedná se o samoobslužný automat na předprodej vstupenek, který bude umístěn přímo v Městském informačním centru Strakonice. Tento automat umožní „on-line“ předprodej vstupenek na kulturní akce ve Strakonicích.

Partneři projektu: 

Ciao …, cestovní kancelář, s.r.o.

Centrum pro zdravotně postižené – Jihočeského kraje

Další informace o projektu: 

Více informací o financování projektů z Evropské unie: http://www.europa.eu

Více informací o Regionálním operačním programu NUTS II Jihozápad: http://www.rr-jihozapad.cz

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8.-9.10.2021 Informace pro voliče, kteří se...
Termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se blíží, připomínáme důležitá fakta...
Vážení rodiče, narodilo se vám dítě v době, kdy neprobíhalo z důvodu...
Od dnešního dne můžete podepisovat petici za zajištění dodávek tepla pro sídliště...
Petice za urychlení práce ERÚ a okamžité uplatnění Energetického zákona k zajištění...
Informace pro žadatele O co, jak a kde lze zažádat? Jaká je zde role datové schránky...
V přiložených souborech jsou uvedeny informace jak postupovat při podezření na...
Výzva občanům, žádáme o respektování opatření v souvislosti se šířením nákazy COVID-19...
Jihočeský kraj zřídil kvůli šíření nákazy koronavirem Bezplatnou linku seniorů. Začne...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti, které měly...
14.March 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...