Lávka u strakonického hradu – posílení provázanosti městských atraktivit

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad,
Prioritní osa 3 – Rozvoj cestovního ruchu
Oblast podpory 3.1 – Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu.

Termín realizace: 
01/2009 - 11/2009
Registrační číslo: 
CZ.1.14/3.1.00/03.01157
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
49.869.191,- Kč
Celková dotace z rozpočtu ROP: 
46.129.000,99 Kč (92,5% ze způsobilých výdajů)
Rozpočet města Strakonice: 
3.740.190,01 Kč (7,5% ze způsobilých výdajů)
Harmonogram
Zahájení projektu: 
02.01.2008
Zahájení fyzické realizace: 
01.04.2009
Ukončení fyzické realizace: 
30.10.2009
Ukončení projektu: 
20.11.2009
Stručný obsah projektu: 

Cílem projektu je vybudování nové pěší a cyklistické lávky přes řeku Otavu ve vnitřním prostoru města Strakonice a propojení nového úseku na stávající cyklotrasy. Jedná se o propojení centra města s hlavní turistickou atraktivitou města - hradem - a prodloužení cyklotrasy jižně na obec Mutěnice. Lávka se sama stane jednou z nových atraktivit města Strakonice a to i vzhledem k architektonickému řešení, které se snaží o maximální začlenění do okolního prostoru. Délka nově budované lávky je 110 m a šíře 4 m, délka navazující nově budované cyklotrasy je 1.437,23 m.

Nová lávka s úsekem cyklotrasy řeší především zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů, jejich odklonění z hlavního silničního tahu a zpřístupnění objektu hradu pro handikepované občany. Bude nabízet i větší komfort pro vodáky – na každé straně bude vybudováno vodácké přístaviště. Navíc bude umět komunikovat – formou on-line přehledu s pohyblivou kamerou bude informovat o dění na lávce i v jejím okolí. Zároveň dojde k propojení cyklostezky a navázání na naučný okruh, které jsou spjaté s řekou, ale i s hradem samotným.

Partneři projektu: 

Muzeum středního Pootaví Strakonice

Ciao…, cestovní kancelář, s.r.o.

Technické služby Strakonice, s.r.o.

Další informace o projektu: 

 

Vizualizace lávky u strakonického hradu:

Budoucí podobu lávky u strakonického hradu si můžete prohlédnout zde.

On-line výstavbu lávky u strakonického hradu můžete sledovat zde.

 

Více informací o financování projektů z Evropské unie: http://europa.eu

Více informací o Regionálním operačním programu NUTS II Jihozápad: http://www.rr-jihozapad.cz

Milostivé léto = šance, jak se vymanit z některých dluhů Máte dluhy a chcete je...
Oznámení Technických služeb Strakonice o provádění prací na veřejném...
Den otevřených dveří k 90 výročí ZŠ FLČ (budovy v Chelčického ulici). Na...
BURZA ŠKOL Burza škol - 18. října 2021 od 8:30 do 15:00 hod. Kulturní dům...
Využíváte městskou hromadnou dopravu? Je-li vaše odpověď kladná a máte-...
Pojďme společně pečovat o strakonická dětská hřiště Maminky, tátové,...
Přesně před rokem koronavirová pandemie zastavila obvyklou šňůru vítání nových...
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8.-9.10.2021 Informace pro voliče, kteří se...
Termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se blíží, připomínáme důležitá fakta...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Občané, kteří topí v těchto spalovacích zařízeních: kotel na pevná paliva teplovodní...
20.September 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...