Obytná zóna Na Muškách - komunikace

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu
pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad,
prioritní osa 1 – Dostupnost center,
oblast podpory 1.5 – Rozvoj místních komunikací.

Termín realizace: 
07/2008 - 06/2010
Registrační číslo: 
CZ.1.14/1.5.00/02.00212
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
28.935.445,- Kč
Způsobilé výdaje: 
21.536.499,- Kč
Nezpůsobilé výdaje: 
7.398.946,- Kč (hrazeno žadatelem)
Celková dotace z rozpočtu ROP: 
19.921.261,56 Kč (92,5% ze způsobilých výdajů)
Harmonogram
Zahájení projektu: 
01. 07. 2008
Zahájení fyzické realizace: 
30. 03. 2009 (nejpozdější termín)
Ukončení fyzické realizace: 
30. 05. 2010
Ukončení projektu: 
30. 06. 2010
Stručný obsah projektu: 

 

Hlavním cílem projektu je vytvoření potřebné dopravní a technické infrastruktury pro řešené území, tj. zóna „Na Muškách“ (nachází se v jižní části města Strakonice – v lokalitě Přední Ptákovice), a napojení této rozvojové zóny na nadřazenou silniční síť. Zóna Na Muškách bude využita k výstavbě bytových jednotek (předpokládá se příprava území pro cca 25 rodinných domů).

V rámci projektu bude realizována výstavba nových komunikací (celková délka 990 m), zpevněných ploch, parkovišť a chodníků v lokalitě „Na Muškách“ ve Strakonicích. Základem projektu je vybudování nové obslužné komunikace ve tvaru smyčky, která bude napojena na stávající obslužnou komunikaci – ulice Hraniční, a dále propojení této komunikace s ulicí Strojařů; rovněž bude provedena stavební úprava stávající ulice Hraniční (celková délka 430 m) a výstavba několika samostatných nových chodníků pro zkvalitnění pěší dopravy v dané lokalitě.

Součástí akce bude rovněž výstavba nové kanalizace a vodovodu pro celou lokalitu, řešení veřejného osvětlení a dále nezbytné vegetační úpravy. Tyto položky již bohužel nejsou způsobilými výdaji projektu a budou tudíž financovány výhradně z rozpočtu města Strakonice.

Partneři projektu: 

Technické služby Strakonice s.r.o.

Další informace o projektu: 

Více informací o financování projektů z Evropské unie: http://europa.eu

Více informací o Regionálním operačním programu NUTS II Jihozápad: http://www.rr-jihozapad.cz

Milostivé léto = šance, jak se vymanit z některých dluhů Máte dluhy a chcete je...
Oznámení Technických služeb Strakonice o provádění prací na veřejném...
Den otevřených dveří k 90 výročí ZŠ FLČ (budovy v Chelčického ulici). Na...
BURZA ŠKOL Burza škol - 18. října 2021 od 8:30 do 15:00 hod. Kulturní dům...
Využíváte městskou hromadnou dopravu? Je-li vaše odpověď kladná a máte-...
Pojďme společně pečovat o strakonická dětská hřiště Maminky, tátové,...
Přesně před rokem koronavirová pandemie zastavila obvyklou šňůru vítání nových...
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8.-9.10.2021 Informace pro voliče, kteří se...
Termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se blíží, připomínáme důležitá fakta...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Občané, kteří topí v těchto spalovacích zařízeních: kotel na pevná paliva teplovodní...
20.September 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...