Strakonice – intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace

Projekt je spolufinancován z
Operačního programu Životní prostředí
prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní,

Oblast podpory 1.1 – Snížení znečištění vod.

Termín realizace: 
01/2010 - 12/2012
Registrační číslo: 
CZ.102/1.1.00/08.02057, akceptační číslo 8018591
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
312.740.955,- Kč
Způsobilé výdaje: 
269.582.704,- Kč
Nezpůsobilé výdaje: 
43.158.251,- Kč (hrazeno žadatelem)
Příspěvek z SFŽP: 
13.479.135,- Kč
Příspěvek z FS: 
229.145.298,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
26.958.271,- Kč (10% ze se způsobilých výdajů projektu)
Harmonogram
Zahájení projektu: 
01/2010
Ukončení projektu: 
2012
Stručný obsah projektu: 

Hlavním cílem projektu je zajištění čištění odpadních vod v aglomeraci Strakonice v souladu s požadavky příslušných právních předpisů České Republiky. Odpadní vody z aglomerace se vypouštění do významného vodního toku Otava, takže dalším cílem je zlepšení jakosti povrchových vod.

Základem projektu je intenzifikace (zvýšení účinnosti) stávající čistírny odpadních vod Strakonice.V souvislosti s její intenzifikací dojde k mírnému navýšení kapacity ČOV.

Dále v rámci projektu bude vybudována splašková kanalizace v lokalitě Dražejov, budou vytvořeny podmínky pro nové připojení Radošovic a umožněno připojení Mutěnic na ČOV Strakonice. V souvislosti s předpokládaným připojením obce Řepice bude rekonstruován sběrač E a shybka přes řeku Otavu.

 

Fotogalerie intenzifikace ČOV.

Další informace o projektu: 

 

Více informací o financování projektů z Evropské unie: http://www.europa.eu Více informací o Operačním programu Životní prostředí: http://www.opzp.cz

Milostivé léto = šance, jak se vymanit z některých dluhů Máte dluhy a chcete je...
Oznámení Technických služeb Strakonice o provádění prací na veřejném...
Den otevřených dveří k 90 výročí ZŠ FLČ (budovy v Chelčického ulici). Na...
BURZA ŠKOL Burza škol - 18. října 2021 od 8:30 do 15:00 hod. Kulturní dům...
Využíváte městskou hromadnou dopravu? Je-li vaše odpověď kladná a máte-...
Pojďme společně pečovat o strakonická dětská hřiště Maminky, tátové,...
Přesně před rokem koronavirová pandemie zastavila obvyklou šňůru vítání nových...
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8.-9.10.2021 Informace pro voliče, kteří se...
Termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se blíží, připomínáme důležitá fakta...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Občané, kteří topí v těchto spalovacích zařízeních: kotel na pevná paliva teplovodní...
20.September 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...