Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Projekty je spolufinancován Ministerstvem kultury z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

 

Programovací období: 
Termín realizace: 
06/2009 – 11/2009
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
325.362,- Kč
Příspěvek z rozpočtu MK ČR: 
292.826,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
32.536,- Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
29. 4. 2009
Přidělení dotace: 
7. 7. 2009
Zahájení fyzické realizace: 
1. 6. 2009
Ukončení fyzické realizace: 
30. 11. 2009
Ukončení projektu: 
15.12.2009
Stručný obsah projektu: 

Kamenný Mariánský sloup, který je umístěn na Palackého náměstí ve Strakonicích, je nejen chráněnou kulturní památkou, ale také výrazným urbanistickým prvkem a zásadně utváří charakter tohoto veřejného prostranství. Tato památka je v současnosti v havarijním stavu.

Záměrem projektu je restaurování II. etapy Mariánského sloupu. Předmětem realizace této etapy je oprava architektury a vrcholové sochy sv. Panny Marie Immaculaty.

Zbývající části Mariánského sloupu – socha sv. Josefa, sv. Jana Nepomuckého, sv. Vojtěcha a sv. Antonína Paduánského včetně 4 figur puttů budou opraveny již v I. etapě. Tato etapa je spolufinancována z Grantového programu Jihočeského kraje Nemovité kulturní památky 2009. Obě etapy proběhnou současně a jejich snahou je kompletní zrestaurování Mariánského sloupu.

 

Další informace o projektu: 

Více informací nalezente na Ministerstvo kultury ČR