Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Projekt je spolufinancován Jihočeským krajem z prostředků Příspěvkového programu v oblasti kultury pro rok 2012.

Programovací období: 
Termín realizace: 
04/2012 – 08/2012
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
43.000,- Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
20.000,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
23.000,- Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
15. 12. 2011
Přidělení dotace: 
27. 03. 2012
Ukončení projektu: 
31. 08. 2012
Stručný obsah projektu: 

Záměrem projektu je uspořádat noční procházku městem, která bude doplněna poutavým výkladem a obohacena dudáckou muzikou. Ožijí tak nejen stará vyprávění a pověsti, ale ze svého spánku se probudí i osobnosti, které v měšťanských domech žily a přispěly k věhlasu města Strakonice, které leží na zlatonosné řece Otavě.

 

Tato procházka je naplánována ve dvou termínech – 3. 7. 2012 a 2. 8. 2012. Prohlídky budou zcela zdarma a určeny pro širokou strakonickou veřejnost.    Kromě strakonického hradu navštíví účastníci také památky Palackého náměstí a Velkého náměstí, které byly v minulosti chráněny městským opevněním a dnes zapadají v lesku strakonického hradního sídla.

Další informace o projektu: 

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Jihočeského kraje naleznete na http://www.kraj-jihocesky.cz - odkaz Granty, Fondy EU.