Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Projekt je spolufinancován Ministerstvem kultury ČR z programu "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností"

 

Programovací období: 
Termín realizace: 
06/2012 – 10/2012
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
1.288.252 Kč
Příspěvek z rozpočtu MK ČR: 
1.123.000 Kč
Rozpočet města Strakonice: 
165.252 Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
27. 2. 2012
Přidělení dotace: 
26. 6. 2012
Ukončení projektu: 
31. 10. 2012
Stručný obsah projektu: 

Kaple sv. Vojtěcha se nachází v jihozápadním rohu hřbitova, blízko kostela sv. Václava ve Strakonicích. Kaple je stavebně propojena s objektem bývalé márnice a spolu s kostelem sv. Václava, kaplí Nejsvětější trojice, márnicí a ohradní zdí hřbitova je kulturní památkou zapsanou do seznamu nemovitých kulturních památek ČR.  Kaple pochází pravděpodobně ze 17. století a je dokladem drobné barokní sakrální architektury.

Cílem projektu je celková obnova objektu spočívající ve statickém zajištění, obnově střešní krytiny, odvlhčení, restaurování omítek, obnově podlahy, repase oken, obnově kamenických a klempířských prvků, tesařských a zámečnických konstrukcí a dalších souvisejících pracích.

 

Další informace o projektu: 

Více informací nalezente na webu: Ministerstvo kultury ČR