Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Projekt je spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR z programu

Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2012

Programovací období: 
Termín realizace: 
07/2012 – 11/2012
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
7.985.960 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu: 
(MMR ČR) 4.000.000 Kč
Rozpočet města Strakonice: 
3.985.960 Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
14. 2. 2012
Přidělení dotace: 
10. 5. 2012
Ukončení projektu: 
30. 11. 2012
Stručný obsah projektu: 

Ve třetí etapě revitalizace budou úpravy zaměřeny na centrální část sídliště. I v tomto prostoru budou předlážděny chodníky, nainstalován nový mobiliář a vyměněny stožáry veřejného osvětlení. Velká pozornost bude věnována hřištím. Stávající herní prvky budou opraveny a nově uspořádány, přibude i několik zcela nových. Víceúčelové hřiště, které bylo oploceno v rámci I. etapy regenerace, získá nový mlatový povrch. Uprostřed vnitrobloku vznikne posezení s pergolou. Nemalé finanční prostředky budou vynaloženy i na rozsáhlé sadovnické úpravy.

 

Další informace o projektu: 

Více informací naleznete na webu Ministerstva pro místní rozvoj ČR