Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

projekt je spolufinancován Jihočeským krajem

z prostředků Grantového programu Obnova drobné sakrální architektury v krajině

 

Programovací období: 
Termín realizace: 
05/2012 – 10/2012
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
50.091 Kč
Příspěvek z rozpočtu Jihočeského kraje: 
30.000 Kč
Rozpočet města Strakonice: 
20.091 Kč
Harmonogram
Podání žádosti o dotaci: 
8. 3. 2012
Přidělení dotace: 
9. 7. 2012
Ukončení projektu: 
31. 10.2012
Stručný obsah projektu: 

Brušákova kaple byla v minulých letech ve značně zchátralém stavu. V roce 2011 se podařilo díky příspěvku Jihočeského kraje a finančním darům obyvatel Strakonic provést opravy statických poruch, vnějšího pláště kaple včetně střechy a poškozeného krovu. V letošním roce budou pokračovat práce v interiéru zaměřené na kompletní opravu vnitřních omítek. Pro provedení prací je nezbytná demontáž veškerého stávajícího inventáře kaple.

 

Další informace o projektu: 

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Jihočeského kraje naleznete na http://www.kraj-jihocesky.cz - odkaz Granty, Fondy EU.