Revitalizace sídliště Mír, Strakonice – I. etapa

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Integrovaného operačního programu,
Oblasti intervence 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích,

Podporované aktivity 5.2a) – Revitalizace veřejných prostranství v rámci

Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice (deprivované zóny „Sídliště MÍR“)

Termín realizace: 
10/2011 - 2/2013
Registrační číslo: 
CZ.1.06/5.2.00/07.08237
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
3.466.652,61 Kč
Způsobilé výdaje: 
3.221.615,00 Kč
Nezpůsobilé výdaje: 
245.037,61 Kč
Příspěvek ze strukturálního fondu ERDF: 
2.738.372,60 Kč
Rozpočet města Strakonice: 
728.280,01 Kč
Harmonogram
Zahájení fyzické realizace: 
31. 10. 2011
Ukončení fyzické realizace: 
31. 05. 2012
Ukončení projektu: 
28. 02. 2013
Stručný obsah projektu: 

Cílem projektu je zvýšení kvality života obyvatel problémové zóny „Sídliště Mír“ ve Strakonicích a navazující ulice Bavorova, a to prostřednictvím revitalizace zanedbaného obytného prostředí a veřejných prostranství v rámci dané lokality.

 

Tato etapa zahrnuje stavební úpravy drobnějšího charakteru, které povedou zejména ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a zpřehlednění dopravní situace a rovněž k částečnému snížení deficitu parkovacích míst v sídlišti.

 

V rámci projektu budou realizovány 3 dílčí podprojekty:

  1. Zlepšení bezpečnosti silničního provozu – sídliště Mír – jedná se o stavební úpravy 4 nejexponovanějších křižovatek v rámci sídliště vedoucí ke zvýšení bezpečnosti a zpřehlednění silničního provozu,
  2. Parkoviště ulice Spojařů – jedná se o vybudování nové parkovací plochy o kapacitě 16 stání ve vnitrobloku sídliště Mír,
  3. Úprava komunikace Bavorova – jedná se o rekonstrukci odvodnění komunikace a zpevněných ploch

Celková plocha revitalizovaného území:  3.753 m2

Další informace o projektu: 

Více informací o financování projektů z Evropské unie: http://europa.eu                             

Více informací o Integrovaném operačním programu: http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2

Milostivé léto = šance, jak se vymanit z některých dluhů Máte dluhy a chcete je...
Oznámení Technických služeb Strakonice o provádění prací na veřejném...
Den otevřených dveří k 90 výročí ZŠ FLČ (budovy v Chelčického ulici). Na...
BURZA ŠKOL Burza škol - 18. října 2021 od 8:30 do 15:00 hod. Kulturní dům...
Využíváte městskou hromadnou dopravu? Je-li vaše odpověď kladná a máte-...
Pojďme společně pečovat o strakonická dětská hřiště Maminky, tátové,...
Přesně před rokem koronavirová pandemie zastavila obvyklou šňůru vítání nových...
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8.-9.10.2021 Informace pro voliče, kteří se...
Termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se blíží, připomínáme důležitá fakta...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Občané, kteří topí v těchto spalovacích zařízeních: kotel na pevná paliva teplovodní...
20.September 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...