Revitalizace sídliště Mír, Strakonice – II. etapa

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Integrovaného operačního programu,
Oblasti intervence 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích,

Podporované aktivity 5.2a) – Revitalizace veřejných prostranství v rámci

Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice (deprivované zóny „Sídliště MÍR“)

Termín realizace: 
08/2012 - 03/2013
Registrační číslo: 
CZ.1.06/5.2.00/07.08427
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
22.249.405,00 Kč
Způsobilé výdaje: 
22.249.405,00 Kč
Nezpůsobilé výdaje: 
0,00 Kč
Příspěvek ze strukturálního fondu ERDF: 
18.911.994,25 Kč
Rozpočet města Strakonice: 
3.337.410,75 Kč
Harmonogram
Zahájení fyzické realizace: 
13. 08. 2012
Ukončení fyzické realizace: 
08. 01. 2013
Ukončení projektu: 
31. 03. 2013
Stručný obsah projektu: 

Hlavním záměrem projektu je zvýšení kvality života obyvatel problémové zóny „Sídliště Mír“ ve Strakonicích, a to prostřednictvím revitalizace zanedbaného obytného prostředí a veřejných prostranství v dané lokalitě.

 

V rámci této etapy bude realizován největší objem stavebních prací, jejichž cílem je celkové zkulturnění, zlepšení kvality a funkčnosti sídelního celku.

 

Tato etapa revitalizace sídliště Mír zahrnuje 4 samostatné projektové oddíly:

Oddíl I – Velký blok,

Oddíl II – Malý blok,

Oddíl III – Ulice Kosmonautů,

Oddíl IV – Ulice Obránců míru.

 

Obnovou by v rámci projektem dotčené lokality, resp. uvedených projektových oddílů, měly projít komunikace, chodníky, parkoviště, veřejné osvětlení, dětské a sportovní hřiště, ostatní veřejná vybavenost (tj. lavičky, odpadkové koše, sušáky na prádlo, klepače koberců atd.) a veřejná zeleň.

 

Celková plocha revitalizovaného území:               26.358 m2

Další informace o projektu: 

Více informací o financování projektů z Evropské unie: http://europa.eu                            

Více informací o Integrovaném operačním programu: http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2

  http://https://www.policie.cz/docDetail.aspx?docid=22648411&docType=ART...
UPOZORNĚNÍ! Od pondělí 1. 11. 2021 začnou demoliční práce na objektu 767...
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků o odstranění nebo okleštění stromoví...
Milostivé léto = šance, jak se vymanit z některých dluhů Máte dluhy a chcete je...
Oznámení Technických služeb Strakonice o provádění prací na veřejném...
Den otevřených dveří k 90 výročí ZŠ FLČ (budovy v Chelčického ulici). Na...
BURZA ŠKOL Burza škol - 18. října 2021 od 8:30 do 15:00 hod. Kulturní dům...
Využíváte městskou hromadnou dopravu? Je-li vaše odpověď kladná a máte-...
Pojďme společně pečovat o strakonická dětská hřiště Maminky, tátové,...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Občané, kteří topí v těchto spalovacích zařízeních: kotel na pevná paliva teplovodní...
20.September 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...