Město Strakonice je partnerem projektu "Cyklotrasa Volyňka"

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj

 v rámci Regionální operačního programu NUTS II Jihozápad

Prioritní osa 3 – Rozvoj cestovního ruchu

Oblast podpory 3.1 A – Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu

Termín realizace: 
8/2013 až 11/2013
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
2 100 000 Kč
Způsobilé výdaje: 
2 100 000 Kč
Celková dotace z rozpočtu ROP: 
(85% způsobilých výdajů) 1 785 000 Kč
Rozpočet města Strakonice: 
(ve stejné výši jako město Vimperk a Volyně) 105 000 Kč
Harmonogram
Zahájení projektu: 
04. 07. 2012
Zahájení fyzické realizace: 
02. 08. 2013
Ukončení fyzické realizace: 
31. 10. 2013
Ukončení projektu: 
27. 11. 2013
Stručný obsah projektu: 

Cílem projektu bylo vyznačení nové liniové cyklotrasy o délce 46,5 km od pramenů řeky Volyňky k jejímu soutoku s řekou Otavou ve Strakonicích. Tím bylo dosaženo smysluplného propojení nejfrekventovanějších jihočeských cyklotras „Vltavské“ a „Otavské“.  Kromě značení byla vybudována doprovodná infrastruktura pro turisty v podobě 6 odpočívadel s posezením. Na území města Strakonice vznikla venkovní tělocvična s posilovacími stroji.

 

Realizátor projektu: město Vimperk

Partneři projektu: město Strakonice, město Volyně

Další informace o projektu: 

Více informací o Regionálním operačním programu NUTS II Jihozápad na http://www.rr-jihozapad.cz

 

Milostivé léto = šance, jak se vymanit z některých dluhů Máte dluhy a chcete je...
Oznámení Technických služeb Strakonice o provádění prací na veřejném...
Den otevřených dveří k 90 výročí ZŠ FLČ (budovy v Chelčického ulici). Na...
BURZA ŠKOL Burza škol - 18. října 2021 od 8:30 do 15:00 hod. Kulturní dům...
Využíváte městskou hromadnou dopravu? Je-li vaše odpověď kladná a máte-...
Pojďme společně pečovat o strakonická dětská hřiště Maminky, tátové,...
Přesně před rokem koronavirová pandemie zastavila obvyklou šňůru vítání nových...
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8.-9.10.2021 Informace pro voliče, kteří se...
Termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se blíží, připomínáme důležitá fakta...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Občané, kteří topí v těchto spalovacích zařízeních: kotel na pevná paliva teplovodní...
20.September 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...