Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

obrázek
08. 3. 2013

Město symbolicky podpoří utlačovaný národ
Vyvěšením tibetské vlajky na budově radnice město Strakonice opět vyjádří podporu utlačovanému tibetskému národu a připojí se k uctění památky tisíců Tibeťanů, kteří zahynuli při povstání proti čínské okupaci jejich země. Mezinárodní kampaň Vlajka pro Tibet vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě s cílem poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v této anektované zemi.

 

obrázek
07. 3. 2013

Ovocné stromky se vrátí do jihočeské krajiny

Třicet tisíc korun na výsadbu a propagaci původních druhů ovocných stromů získal projekt města Strakonice Zahradou poznání. Jeho první díl byl pod názvem Putování románovou krajinou 2013 zahájen letos v únoru. Koncem dubna bude v obcích našeho regionu vysazeno asi osmdesát mladých jabloní odrůd Croncelské, Zlatá reneta, Panenské, Matčino či Malinové.

V tuto chvíli jsme dohodnuti s 12 obcemi,“ informuje autor projektu Miroslav Šobr z odboru životního prostředí Městského úřadu Strakonice. V těchto a posléze i dalších obcích na Strakonicku, Blatensku a Vodňansku následně vzniknou pamětní zastavení s lavičkou ve stínu stromů. Informační tabulka připomene spojení místa s významnou osobností naší kultury. „Město zajistí stromky původních odrůd, o další se už postarají samotné obce,“ vysvětluje Šobr.

Podle autora projektu bude na každém zastavení vysazeno minimálně pět stromků, které kromě estetické funkce poslouží i k zachování genofondu původních druhů dřevin, jež se z české krajiny postupně vytrácejí. „Koncem dubna by mělo přijít do země šedesát až osmdesát mladých jabloní. V příštích šesti letech předpokládám, že bude na pamětních zastaveních dohromady vysazeno kolem pěti set ovocných dřevin, kromě jabloní i hrušně, třešně nebo švestky.“

Finanční podporu poskytla Nadace partnerství a MAKRO Cash&Carry.

obrázek
22. 2. 2013

Děti prošly městem v maskách

S originálním nápadem připomenout tradici masopustního veselí ve městě Strakonice přišla učitelka a žáci literárně dramatického oboru místní základní umělecké školy. Po domluvě s dětskými zastupiteli města vyrazilo téměř třicet maškar v sobotu 16. února ze strakonického hradu.

Za hudby a zpěvu prošel průvod městem. U Morového sloupu se tančilo a před radnicí se maškary pozdravily s místostarostkou města, která symbolickým klíčem od města dala požehnání k radovánkám a nabídla maškarám tradiční masopustní koblihy. "Podle zájmu, který letošní masopustní průvod vzbudil, myslím, že bychom mohli tuto tradici i nadále udržovat," uvedla organizátorka průvodu Petra Tůmová a dodala, že ten příští určitě bude ve správném termínu.

obrázek
08. 2. 2013

Obyvatelé Strakonic se seznámí s návrhem výsadby a údržby zeleně v ulici Mlýnská

Dne 21. února 2013 od 16.30 hodin se ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Strakonice uskuteční veřejné projednání návrhu výsadby a úpravy zeleně v ulici Mlýnská v okolí nového terasového domu. Srdečně zveme občany, kterých se tyto změny dotýkají, aby se přišli seznámit se záměry projektantů a prokonzultovat případné změny.

Přítomni a na Vaše otázky připraveni budou Ing. Naděžda Bártlová, projektantka sadových úprav, starosta města Strakonice Mgr. Ing. Pavel Vondrys, zástupci stavební společnosti Prima a.s. a pracovníci odboru rozvoje, odboru životního prostředí, odboru dopravy a majetkového odboru MěÚ Strakonice.

Více informací poskytne: Ing. Ondřej Feit, tel. 383 700 335, ondrej.feit@mu-st.cz.

25. 1. 2013

Občanský průkaz vyrobí na počkání

Chcete dnes nebo zítra volit prezidenta, ale zjistili jste, že právě vypršela platnost vašeho občanského průkazu nebo jste ho ztratili? Pomoc nabízí Městský úřad Strakonice, odbor vnitřních věcí. Pracovnice oddělení občanských průkazů ve Smetanově ulici mají, jako vždy během voleb, mimořádnou službu. Dnes od 14.00 do 22.00 hodin a zítra od 8.00 do 14.00 hodin.

Při skončení platnosti OP stačí předložit starý občanský průkaz a dvě fotografie 35x45 mm. Při ztrátě dokumentu musíte přinést rodný list nebo platný cestovní pas a dvě fotografie výše uvedených rozměrů. Takto vydaný OP má platnost jeden měsíc, jeho vystavení pro účely volebního práva je bezplatné. A ještě upozornění: budova bude mimo úřední hodiny zamčená – je třeba zvonit.

11. 1. 2013

Filmové snímky připomenou bourání i nedávnou revitalizaci

Jakou tvář by mohlo mít centrum města Strakonice? Je vůbec možné napravit necitlivé zásahy ze sedmdesátých let minulého století? O tom se můžete dozvědět více v pondělí 21. ledna 2013 v 16.00 hodin v Rytířském sále strakonického hradu. Architekt Josef Kiszka zde představí centrum našeho města ve studiích, které vypracoval.

Více se dozvíte například o Územní studii „Podskalská – Lázeňská“, která řeší budoucí uspořádání prostor kolem jmenovaných ulic a částečně také ulic U Sv. Markéty a Katovická. Podle městského architekta Davida Andrlíka jde o bolavé místo Strakonic. „V minulosti došlo v souvislosti s výstavbou nové čtyřproudé komunikace k výraznému bourání původních staveb a nešetrným zásahům do urbanistiky celého prostoru,“ vysvětluje. Zůstaly obnažené zadní trakty budov, které jsou při průjezdu městem po hlavní komunikaci zřetelně vidět.
Územní studie stanoví podmínky pro novou výstavbu v uvedeném prostoru, vymezuje plochy pro dostavbu domů, pozemky pro veřejná prostranství a zeleň, pro veřejné komunikace. „To znamená, že neurčuje, jak by měly jednotlivé stavby vypadat, ale doporučuje, kde by měla být zástavba, kde zeleň a kudy by měly vést cesty,“ doplňuje Marta Slámová z odboru rozvoje Městského úřadu ve Strakonicích.
 

Kiszkova studie řeší například také prostor proluky u pivovaru, kde jsou podmínky pro realizaci polyfunkčního záměru, který by mohl toto místo významně urbanisticky pozvednout. Studie také předpokládá zúžení stávající průjezdové komunikace či dostavbu objektů u kostela sv. Markéty. Novou podobu by mohla plánovanou zástavnou získat také plocha pod Papežovými domy. Změnilo by se také nároží u vjezdu do Bavorovy ulice a mezi Velkým a Palackého náměstím by mohl vzniknout centrální prostor – tzv. esplanáda, která by městskému centru dodala chybějící celistvost.
 

Na programu bude rovněž unikátní archivní film ze sedmdesátých let o bourání starých Strakonic. A v kontrastu s ním budete moci zhlédnout dvacetiminutový snímek Strakonické televize o rekonstrukci Velkého náměstí a navazujících prostor dokumentující nedávný počin k vytvoření příjemnějšího městského centra.

20. 12. 2012

Medailon připomíná významného strakonického rodáka

Před sedmi lety 20. prosince 2005 zemřel lékař Jan Zdeněk Cvrček, jedna z nejvýraznějších osobností kulturního a společenského života na Strakonicku. Vedle medicíny se věnoval mykologii, historii, maloval, publikoval, byl radioamatérem, domluvil se několika jazyky. V červnu 1990 mu bylo uděleno čestné občanství města Strakonice. Vzpomínku na Jana Zdeňka Cvrčka oživuje filmový medailon Strakonické televize zde.

20. 12. 2012

Informační centrum Strakonice nabízí tři knižní novinky

Nevíte, čím potěšit své blízké pod stromečkem? Zkuste knížku z Městského informačního centra Strakonice. Vybírat můžete z celkem osmdesáti titulů s regionální tématikou. V prodeji jsou také tři knižní novinky – Strakonický hrad v obrazech, Strakonická nemocnice a Pohádky ze šumavského Podlesí.

Publikaci Strakonický hrad v obrazech, plnou historických kreseb a maleb zachycujících proměny hradu v čase, vydalo Muzeum středního Pootaví. Strakonická nemocnice připravila knihu ke 120. výročí od svého založení. Nabízí v ní pohled do minulosti i současnosti zdravotnictví ve Strakonicích, představuje významné lékařské osobnosti, které v nemocnici působily a také dnešní osazenstvo zdejších oddělení. Dětské čtenáře jistě potěší Pohádky ze šumavského Podlesí od Josefa Křešničky. Patnáct pohádek s ilustracemi Marcely Vichrové vydalo 15 let po tragickém úmrtí autora Sdružení pro obnovu Dobrše. 

20. 12. 2012

Svíčky si můžete připálit na tradičních místech

Na tradičních místech budou 24. prosince v době od 9.00 do 11.00 hodin rozdávat strakoničtí skauti Betlémské světlo. Své svíčky si můžete připálit před OC Maxim (bývalá Labuť), u kruhové křižovatky na Velkém náměstí a před vstupní branou na hřbitov. Chybět nebude ani v kostelech při svátečních bohoslužbách. Více o historii Betlémského světla zde.