Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Přerušena dodávka pitné vody
14. 3. 2023

Z důvodů havárie vodovodu v ulici Mírová je dnes přerušena dodávka vody v ulici Chelčického a Boženy Němcové. Cisterna s pitnou vodou bude přistavena v ulici Chelčického u čp. 1158. Druhá cisterna pak bude v křižovatce ulic B. Němcové a Chelčického.

Předpokládané obnovení dodávky pitné vody se plánuje na pozdní odpolední hodiny.

Omlouváme se za způsobené obtíže a děkujeme za pochopení.

Technické služby Strakonice, s.r.o.

Výběrové řízení
07. 3. 2023

Tajemnice Městského úřadu Strakonice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa právník/ právnička a pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Pan František Zemen
28. 2. 2023

Takto začínal rozhovor u příležitosti udělení Ceny starosty tomuto vzácnému muži. Dnes jej však uvádíme v minulém čase. To proto, že nás pan František Zemen navždy opustil.

Měli jsme to štěstí být alespoň na chviličku v jeho blízkosti a vnímat jeho moudrá slova.

Pane Františku, za vše děkujeme a s úctou vzpomínáme...

Upřímnou soustrast celé rodině.

Uzavřen průchod ulicí Na Ostrově
28. 2. 2023

Uzavřen průchod ulicí Na Ostrově

Od března do května 2023 bude probíhat v ulici Na Ostrově investiční akce „Odkanalizování lokality Strakonice – Ostrov“. V této době bude průchod ulicí Na Ostrově zcela uzavřen. Pěší mohou využít trasu z parkoviště u sv. Markéty podél náhonu až do ulice Tržní (viz foto).

Zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
27. 2. 2023

Zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodů neuskutečnění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - nebude přerušena dodávka elektrické energie dne

1. 3. 2023 od 7:30 do 15:30 hodin ve Strakonicích v ulici Tisová pravá strana od čp. 270 nahoru po čp. 237 včetně.

Nová závora ve sběrném dvoru
21. 2. 2023

Nová závora do sběrného dvora

V listopadu loňského roku byla do sběrného dvora U Blatenského mostu pořízena nová závora se sklopnou podpěrou. Na jejím financování se podílel kolektivní systém Elektrowin, a.s., Michelská 300/60, 140 00 Praha 4. Po splnění podmínek Motivačního programu městem Strakonice jako spolupracujícím městem zapojeným do systému zpětného odběru elektrozařízení provozovaného společností Elektrowin byla čerpána odměna výši 40 000,- Kč.     

Radka Mrkvičková, odbor ŽP

Výběrové řízení
20. 2. 2023

Tajemnice Městského úřadu Strakonice vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení pracovního místa Úředník/ úřednice odboru dopravy MěÚ Strakonice, oddělení přestupkového řízení. 

SOS tlačítko zdarma
16. 2. 2023

SOS tlačítko je vhodné zejména pro seniory nebo hendikepované. Po stisknutí tlačítka může poslat nouzovou zprávu s GPS polohou na přednastavená čísla anebo 24/7 pult centrální ochrany, který následně zajistí výjezd služby.
Pro více informací volejte na telefon: 724 182 325 nebo piště na e-mail: operator@zivotplus.cz

Oznámení o provádění prací na veřejném prostranství
14. 2. 2023

V místě: Strakonice – u domu Dukelská 206, chodník, dlažba 9 m².
Oznamujeme Vám tuto skutečnost s tím, že provedení opravy uvedeného zařízení bylo neodkladné s ohledem na:
- obnovení odtoku odpadních vod v uliční stoce.

Ing. Ludvík Němejc, ředitel TS Strakonice