Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Kotlíkové dotace
16. 5. 2023

Od 26. 6. 2023 bude otevřen příjem žádostí do 2. kola kotlíkových dotací pro domácnosti s nižšími příjmy. V souvislosti s touto problematikou bude pořádána série seminářů pro občany a především pak přímo pro skupinu obyvatel, kteří mají dle dotačních pravidel možnost žádat.

Semináře jsou určeny pro nízkopříjmové domácnosti (domácnosti tvořené výhradně osobami pobírajícími starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně a domácnosti pobírající od 1. 1. 2022 příspěvek na bydlení), které mají zájem o dotaci na výměnu zastaralého kotle na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujícího emisní třídu 3, 4 a 5 (provoz těchto kotlů bude od 1. 9. 2024 zakázán).

Ve Strakonicích se seminář uskuteční 29. 5. 2023 od 15 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Strakonice.   

Informační linka: 386 720 323

E-mail: kotliky@kraj-jihocesky.cz

Web: https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/

kontaktní osoba MěÚ Strakonice: Stanislav Mrkvička, tel: 383 700 307, stanislav.mrkvicka@mu-st.cz

S vyřízením žádosti o kotlíkovou dotaci jsou stejně jako v minulém roce připraveni pomoci pracovníci místních akčních skupin, jejichž kontakty naleznete v příloze.

ZŠ Dukelská
28. 4. 2023

Tisková zpráva č. 23, ze dne 28. 4. 2023

V uplynulých dnech proběhly schůzky mezi vedením města Strakonice a ředitelem největší strakonické Základní školy Dukelská. Jediným tématem, které rezonovalo napříč jednotlivými jednáními, bylo ukončení pracovněprávního vztahu mezi jmenovanou školou a jejím zaměstnancem na pozici pedagoga.  

obrázek
26. 4. 2023

V sobotu 13. 5. 2023 od 13 hodin proběhne v rámci slavnostního otevření bohatý program profi jezdců, školička pro nejmenší a odpolední vystoupení kapel.  
Srdečně zve město Strakonice.

Květnové oslavy
25. 4. 2023

Od 14:30 začíná program, který uvede kapela Nektarka, poté budou položeny věnce k památníku.
Nebude chybět návštěva zástupců amerického velvyslanectví.

Provoz sběrného dvoru
06. 4. 2023

7. 4. - pátek - zavřeno

8. 4. - sobota - otevřeno

9. 4. - neděle - zavřeno

10. 4. - pondělí - zavřeno

Technické služby Strakonice, s. r. o., děkují za pochopení.

Částečná uzavírka
29. 3. 2023

Městský úřad Strakonice, odbor dopravy p o v o l u j e

společnosti M - SILNICE a.s. částečnou uzavírku místní komunikace v ulici Raisova ve Strakonicích, v úseku od křižovatky s místní komunikací v ulici Písecká ke křižovatce s ulicí Na Jelence a MUDr. K. Hradeckého (včetně).

Částečná uzavírka - jednosměrná se povoluje z důvodu realizace stavby „I/22 - oprava objízdné trasy (Raisova ul.)“ ve výše uvedeném úseku.

Uzavírka se povoluje v termínu od 31.3.2023 do 14.4.2023.

Objízdná trasa dle návrhu DIO:

Vedena po silnici č. II/173 v ulici Radomyšlská – po silnici č. I/22 – po silnici č. I/4.

Dle stanoviska ČSAD STTRANS a.s., Strakonice ze dne 17.2.2023 se uzavírka dotkne níže uvedených linek a spojů MHD:

Linky MHD:

385004 Strakonice,aut.nádr. - Strakonice,Velké nám. - Strakonice,Raisova - Strakonice,aut.nádr.

385005 Strakonice,Modlešovice - Strakonice,aut.nádr. - Strakonice,Raisova - Strakonice,Sídliště - Strakonice,Starý Dražejov

Po dobu uzavírky budou dotčené spoje výše uvedených linek vedeny po stanovené objížďce Radomyšlská ulice - sil. I/22 (nový obchvat) - sil. I/4 (Písecká ulice) a dále dle platného jízdního řádu obousměrně.

Po dobu uzavírky budou u všech spojů výše uvedených linek zrušeny zastávky Raisova a Raisova I.

Oprava (pokládka obrusné vrstvy) poloviny ulice Raisova na straně Technických služeb a firmy NAFO a křižovatka ulic Raisova, Na Jelence a MUDr. K. Hradeckého bude provedena v pátek dne 7.4.2023. V případě opravy druhé poloviny komunikace bude zhotovitel stavby informovat společnost PRIMA, a.s. o přesném termínu provádění stavebních prací z důvodu možného vjezdu do firmy.

Přerušení dodávky pitné vody
28. 3. 2023

Oznámení o přerušení dodávky pitné vody v Novém Dražejově dne 30. 3. 2023 od 8 do 13 hodin.

Technické služby Strakonice, s. r. o.

Výběrové řízení
28. 3. 2023

Rada města Strakonice vyhlašuje výběrové řízení na pozici Ředitel/ ředitelka příspěvkové organizace Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení Strakonice (STARZ)

Podrobné informace naleznete v příloze. 

Pozvánka Velikonoční setkání seniorů
16. 3. 2023

VELIKONOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ

Infocentrum pro seniory Strakonice pořádá v úterý 4. dubna od 13 hodin - VELIKONOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ jehož součástí bude soutěž o nejlepšího velikonočního beránka.

Beránky přineste s sebou před zahájením do 12:30 hodin do domu kultury.

K tanci a poslechu hraje Malá muzika Nauše Pepíka.

Informace obdržíte na tel: 602 340 099, 720 043 670.