Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

obrázek
06. 6. 2023

Základní školy Jiřího z Poděbrad a F.L. Čelakovského se potkají s mírovou pochodní ve škole Jiřího z Poděbrad na dopravním hřišti 16. června v čase od 8:15 do 9:00 hodin.
Přijďte podpořit poslání běhu, kterým je šířit atmosféru přátelství, míru, porozumění.
https://peacerun.cz/

Nebezpečí požáru
01. 6. 2023

V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod, případně i ohrožení životů. Nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Dbát na úsporné hospodaření s vodou.

Nové jízdní řády
30. 5. 2023

Nové jízdní řády MHD s platností od 1. 7. 2023 do 9. 12. 2023
Změna se týká výhradně linky č. 385002 spoje 6, který bude na odjezdu uspíšen o 3 minuty.
Jízdní řády jsou k dispozici na podatelně MěÚ Strakonice.

Myslivecký den
29. 5. 2023

Pozvánka na MYSLIVECKÝ DEN

U příležitosti 100. výročí ČMMJ - 4. 6. 2023 od 10 do 16 hodin na prostranství u restaurace Lovecká Bašta ve Strakonicích

Srdečně zve Okresní myslivecký spolek Strakonice a hotel resort Lovecká Bašta.

Jarní farmářské trhy
26. 5. 2023

V pátek 9. 6. můžete navštívit farmářské trhy pod radnicí na Velkém náměstí. Od 13 do 17 hodin si přijďte vybrat z nabídky regionální zeleniny, sazenic, farmářských potravin, řemeslných výrobků a občerstvení.
Srdečně zve město Strakonice a Šmidingerova knihovna Strakonice.

Kotlíkové dotace
16. 5. 2023

Od 26. 6. 2023 bude otevřen příjem žádostí do 2. kola kotlíkových dotací pro domácnosti s nižšími příjmy. V souvislosti s touto problematikou bude pořádána série seminářů pro občany a především pak přímo pro skupinu obyvatel, kteří mají dle dotačních pravidel možnost žádat.

Semináře jsou určeny pro nízkopříjmové domácnosti (domácnosti tvořené výhradně osobami pobírajícími starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně a domácnosti pobírající od 1. 1. 2022 příspěvek na bydlení), které mají zájem o dotaci na výměnu zastaralého kotle na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujícího emisní třídu 3, 4 a 5 (provoz těchto kotlů bude od 1. 9. 2024 zakázán).

Ve Strakonicích se seminář uskuteční 29. 5. 2023 od 15 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Strakonice.   

Informační linka: 386 720 323

E-mail: kotliky@kraj-jihocesky.cz

Web: https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/

kontaktní osoba MěÚ Strakonice: Stanislav Mrkvička, tel: 383 700 307, stanislav.mrkvicka@mu-st.cz

S vyřízením žádosti o kotlíkovou dotaci jsou stejně jako v minulém roce připraveni pomoci pracovníci místních akčních skupin, jejichž kontakty naleznete v příloze.

ZŠ Dukelská
28. 4. 2023

Tisková zpráva č. 23, ze dne 28. 4. 2023

V uplynulých dnech proběhly schůzky mezi vedením města Strakonice a ředitelem největší strakonické Základní školy Dukelská. Jediným tématem, které rezonovalo napříč jednotlivými jednáními, bylo ukončení pracovněprávního vztahu mezi jmenovanou školou a jejím zaměstnancem na pozici pedagoga.  

obrázek
26. 4. 2023

V sobotu 13. 5. 2023 od 13 hodin proběhne v rámci slavnostního otevření bohatý program profi jezdců, školička pro nejmenší a odpolední vystoupení kapel.  
Srdečně zve město Strakonice.

Květnové oslavy
25. 4. 2023

Od 14:30 začíná program, který uvede kapela Nektarka, poté budou položeny věnce k památníku.
Nebude chybět návštěva zástupců amerického velvyslanectví.