Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Nabídka pomoci
03. 1. 2024

Strakonická Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy nabízí své služby, a to i mimo kapacity poradny, osobám zasaženým událostmi na Filozofické fakultě UK.

Podrobnosti naleznete v přiloženém letáku.

 

Zdroj foto:pixabay

Tříkrálový koncert
02. 1. 2024

Ve středu 3. 1. 2024 se v kostele sv. Markéty od 18 hodin uskuteční koncert, jehož výtěžek poputuje na podporu Tříkrálové sbírky.

Srdečně zve Charita Strakonice

Oznámení o zrušení novoročního ohňostroje
28. 12. 2023

Za vedení města oznamuji, že letošní novoroční ohňostroj bude zrušen. Důvod, který k tomuto rozhodnutí vede je myslím zcela zřejmý a netřeba ho příliš dlouze rozvádět. Tím spíše, dotýká-li se neštěstí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy přímo našeho města.

Respektujeme a tímto se připojujeme k doporučení ministra vnitra Víta Rakušana neprohlubovat napětí a případná traumata, které po sobě násilí zanechalo.
Zároveň upřímně prosím všechny Vás, kteří příchod Nového roku budete oslavovat, abyste tak činili s přihlédnutím k pietě po rodinách pozůstalých i těch, kteří se z otřesného zážitku vzpamatovávají. Nepoužívejte k oslavám zábavní pyrotechniku. Oslavovat je možné i bez těchto hlučných projevů.

Všem děkuji za vyjádření solidarity a zároveň přeji, aby nový rok 2024 přinesl radost, byl naplněn zdravím, vírou a nadějí.   

Břetislav Hrdlička, starosta města

Vyjádření vedení města Strakonice k událostem na FF UK
22. 12. 2023

S obrovským zármutkem jsme během včerejšího podvečera sledovali informace, které postupně přicházely z místa hrůzného činu, který navždy změní chápání světa a to nejen mezi přímými účastníky neštěstí i u nás ostatních. Na to, co se stalo na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy nikdo z nás naše děti nedokázal připravit a obáváme se, že ani připravit nedokážeme.
Je zcela nepochopitelné, že v civilizované společnosti na akademické půdě může jedinec spáchat tak strašný čin.
Chtěli bychom vyjádřit upřímnou soustrast a lítost všem příbuzným a rodinám obětí, které si střelba vyžádala. Jen těžko si můžeme představit hloubku utrpení, které prožíváte. V myšlenkách jsme s vámi.
Zraněným přejeme brzké uzdravení, přestože víme, že bolestné jizvy na duších budou jen stěží zmírněny.
Otec Jan Doležal přislíbil během vánočních bohoslužeb vzpomenout na oběti neštěstí. Především pak během hlavní půlnoční mše svaté ve 22 hodin 24. prosince proběhnou přímluvy za zemřelé a jejich rodiny. Prosíme, buďte v myšlenkách se všemi.

Břetislav Hrdlička, starosta města
Rudolf Oberfalcer, místostarosta města
Jaroslav Horejš, místostarosta města

Za studenty a přímé účastníky masakru na FF UK spjatými s naším městem přinášíme jejich myšlenky, pocity, poselství, vyjádření hlubokého smutku. Děkujeme vám za vaše slova i odvahu napsat je.

Na světě jsou situace, které nemají logického vysvětlení. Je krásné, když jsou ony situace pozitivní a srdcervoucí, když jsou negativní. To, co se včera odehrálo na akademické půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy je nepopsatelný čin, který pro nás, studenty, nemá logického vysvětlení. Vlastně jej nechápeme, nedokážeme vstřebat, uvěřit mu. Není nic, co by nás na tuhle situaci připravilo. I proto je teď tak obtížné, pro každého jednoho studenta FF UK, přijmout tento fakt, smířit se s ním a naučit se s ním pracovat. Zdá se to jako nezvladatelný úkol vstřebat všechny emoce, které s námi nyní zmítají a jejich tíha asi nikdy úplně neodezní.
Mnoho z nás zde bylo, či mělo spolužáky, přátele, kolegy, kantory se kterými jsme se zde potkávali. Bohužel někteří z nás neměli štěstí a my se s nimi už nikdy neuvidíme. Některé rodiny už nikdy nebudou kompletní. Tímto chladnokrevným a bezprecedentním útokem byly rozervány na kusy. To je věc absolutně strašlivá a hrozná. Cítíme upřímnou a hlubokou soustrast se všemi, kteří nás upustili.
Až se jednou znovu setkáme, tato setkání už nikdy nebudou taková, jako dřív. Až budeme připraveni, budeme hledat cesty, jak se vrátit do doby před tímto masakrem. Budeme hledat cestu, jak z naší fakulty znovu udělat druhý domov, ve kterém se, snad jednou, budeme znovu cítit bezpečně. Budeme připraveni vrátit se semknuti více než jsme byli doposud.
Není teď čas na vzletná slova, ale na obyčejnou lidskou solidaritu, která je teď světlem v této pochmurné době. Zavolejte svým známým z FF UK, buďte tu s nimi a pro ně. Podpořte sbírku na pomoc obětem. Podpořte krizové linky. Nesdílejte senzace.
Upřímnou soustrast všem těm, kteří s námi už nejsou. Není to fér, není to spravedlivé, není to správné. 14 lidských životů je až přespříliš moc. Prosíme, buďte v myšlenkách a modlitbách s námi.

Vaši studenti FF UK

zdroj ilustrační foto: domaci.hn.cz

NON-STOP pomoc v krizových situacích (pády, zranění)
18. 12. 2023

Princip služby spočívá v tom, že klient má stále u sebe (na ruce) malé elektronické zařízení (hodinky, náramek). Po jeho stisknutí se ozve hlas asistenta a ten po vyhodnocení situace zvolí postup a formu zajišťované pomoci. Profesionálně proškolený asistent je s klientem
v neustálé komunikaci až do úplného vyřešení celé situace.

Zařízení dokáže samo rozpoznat a upozornit na nestandardní situace (náhlý pád či déle trvající nehybnost) i když klient nestihne aktivovat tlačítko. Zároveň se lokalizuje (GPS/GSM) místo
v jakém se klient nachází. Asistent i v těchto případech volá na zařízení a ověřuje stav klienta.

Senior a jeho rodina tak mají jistotu, že se mu vždy dostane rychlé a optimální pomoci v domácím i venkovním prostředí. Uživatel tím získá větší sebedůvěru a nemusí se
omezovat ve svých aktivitách a oblíbených činnostech kvůli obavám z nečekaných problémů.

Oznámení o provádění prací v komunikaci – Rybniční
12. 12. 2023

Oznámení o provádění prací v komunikaci – Rybniční
Na základě zjištění poruchy vodohospodářského zařízení, které spravujeme, jsme nuceni uskutečnit dne 12.12.2023 opravné práce v ulici Rybniční, u ZŠ č.p. 1280, pro odstranění havárie poškozeného potrubí vodovodního řadu DN 300 LT.
Oznamujeme Vám tuto skutečnost s tím, že provedení opravy uvedeného zařízení bylo neodkladné s ohledem na

  • obnovení dodávky pitné vody do přilehlých bytových domů
  • zamezení zatékání vody do suterénů přilehlých budov 
    Ing. Ludvík Němejc, ředitel TS Strakonice
Vánoce s dudami
06. 12. 2023

V kulturním domě zazní české vánoční písně. Přijďte se naladit na pravou vánoční atmosféru, kterou podtrhne i pravé zimní počasí.
Prácheňáci začínají úderem 19. hodiny.

Zrušen svoz BIO-odpoadu
04. 12. 2023

Především kvůli silným mrazům hrozí nebezpečí poškození nádob a samozřejmě také možnost, že obsah, který bude zmrzlý, nebude možné vysypat. Další svoz bude realizován v 51. týdnu, tedy od 18.12.2023.

Za pochopení děkuji technické služby Strakonice

Vysoké riziko zranění či poškození majetku
04. 12. 2023

Žádáme proto občany, aby byli opatrní v případě chůze po chodnících a vyhýbali se, pokud to je jen trochu možné, takovým místům. Stejně tak apelujeme na řidiče, aby byli ohleduplní k chodcům a přizpůsobili maximálně jízdu aktuálním klimatickým podmínkám.

Některá kritická místa jsou již označena. Prosíme, respektujte tato označení.

Majitelé domů musí zabezpečit bezpečnost objektů.