Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Výběrové řízení
19. 7. 2023

Druh práce: zajištění bezpečnosti města

Místo výkonu práce: Město Strakonice

Předpokládaný termín nástupu: k 1. dni v měsíci (do odvolání výběrového řízení)

Pracovní poměr: na dobu určitou

Plat: 8 platová třída (+ příplatky)

Nebezpečípožáru
18. 7. 2023

Vzhledem ke zvyšujícímu se nárůstu počtu požárů a následných hasičských zásahů vydalo Ředitelství Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje doporučení k maximální obezřetnosti při polních pracech či během turistických aktivit v souvislosti s požárně nebezpečnou prací v přírodním prostředí.
Nejste-li si jisti bezpečností, využijte jednotky dobrovolných hasičů ke kontrole míst, kde jsou tyto činnosti prováděny.
Nepodceňujte nebezpečí vzniku požáru.

obrázek
29. 6. 2023

Pozvánka na slavnostní shromáždění u příležitosti 608. výročí upálení mistra Jana Husa - 6. 7. 2023 od 14 hodin u památníku v Rennerových sadech.

Srdečně zve Jednota Karla Havlíčka Borovského a město Strakonice.

KORZO - Velké náměstí
28. 6. 2023

Na jedno odpoledne se uzavře prostor náměstí autům, aby se mohlo ukázalo ve zcela jinem kontextu než během všedních uspěchaných dnů, kdy převážná většina z nás jen projíždí a rychle projde náměstí, které se s přibývajícími hodinami mění v klidnou zónu a prostor pro setkávání.
Po celou dobu bude hrát živá hudba. "Vytvoříme zónu se stánky s nabídkou jídel a nápojů, které zajistí místní, popř. regionální podniky, nabídka bude doplněna o nabídku Městského zahradnictví. K proměně náměstí nám poslouží také vypůjčené stromky a drobná zeleň, scénografické prvky, jako například stany, přístřešky, girlandy a lehátka k posezení. Večer pak jako závěr akce proběhne promítání filmu", na které zve skupina Jsme Strakonice a Město Strakonice

Výstraha ČHMU
22. 6. 2023

Očekává se možný výskyt extrémně silných bouřek s nárazy větru kolem 110 km/h, kroupami kolem 5 cm a krátkodobým intenzivním deštěm.

Doporučení ke zmírnění následků jevu: Nárazy větru budou lámat větve, vyvracet stromy. Nebezpečí představují také velké kroupy, které mohou být i kolem 5 cm a blesky. Lokálně se očekává přívalový déšť s možným intenzivním odtokem vody ze svahů, rychlým rozvodněním malých toků a suchých koryt, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů, podemletí komunikací nebo jejich zanesení unášeným materiálem apod. Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice, problémy v dopravě apod. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty, případně i kroupami. Nutno zabezpečit okna, dveře, skleníky, volně položené předměty apod. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.

Zdroj: https://www.chmi.cz/.../docs/meteo/om/vystrahy/index.html

V případě potřeby volejte tísňové linky HZS 150, Městská policie 156, PČR 158.

Spadlý strom
21. 6. 2023

Aktuálně kvůli extrémům počasí nedoporučujeme v rámci bezpečnosti osob zdržovat se v blízkosti stromů, kde může hrozit i pozdní odlomení větví narušených během větrného poryvu. Dbejte zvýšené opatrnosti při vstupu na Podskalí, případně je-li to možné, vynechte procházky v těchto místech do doby, než budou stromy prohlédnuty odbornými pracovníky.

Spadlý strom
21. 6. 2023

Extrémní počasí dnešního odpoledne s sebou přineslo vyvrácené stromy, popadané větve, či samovolně se pohybující kontejnery, které mohly způsobit škody na majetku.

Za takto vzniklé škody město nenese odpovědnost a to ani v případě, že strom a kontejner jsou majetkem města. Takovouto škodu musí uplatňovat dotčená osoba prostřednictvím své pojišťovny na základě uzavřené pojistky.

Doporučujeme vše pečlivě zdokumentovat a následně bezprostředně nahlásit pojišťovně.

 

Černá skládka
21. 6. 2023

V neděli 18. června přijala městská policie nezávisle na sobě dvě oznámení o nové černé skládce za zatáčkou k pískovně V Holi. Jedná se o případ s nádechem nehorázné drzosti. Městská policie žádá případné svědky, kteří se v neděli, pravděpodobně v odpoledních hodinách, pohybovali v této lokalitě, a mohli si ledačehos podezřelého všimnout (auta, registrační značky, řidiče), aby se ozvali na linku 156.

Děkujeme za spolupráci.

Pivovarská pouť - 24. 6. 2023
20. 6. 2023

Dvě stage, vstup zdarma a hromada zábavy

- koncerty

- divadlo

- exkurze do pivovaru

- neckyáda

Na viděnou se těší Pivovar Strakonice 1649