Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

obrázek
13. 4. 2016

Třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů na ZŠ Dukelská Strakonice

V příštím školním roce bude Základní škola Dukelská Strakonice opět otevírat třídu s rozšířenou výuky matematiky a přírodovědných předmětů pro nadané žáky.

Jedná se o třídu, v níž jsou nadaní žáci připravováni na další studium na střední škole. Učivo většiny předmětů je v této třídě probíráno hlouběji a žáci získávají mnohem více vědomostí než v ostatních třídách základní školy. Žáci těchto tříd se naučí „učit se“, neboť učitelé  jsou na ně mnohem náročnější a pěstují v nich od začátku pocit zodpovědnosti za vlastní dobrou práci. To je velmi podstatné, zvláště po příchodu na střední školu, kde mnozí žáci klasických tříd mají často problémy s přizpůsobením a jejich prospěch výrazně poklesne. Jelikož nás zajímají výsledky našich žáků na středních školách, pravidelně se informujeme o jejich prospěchu, a tudíž víme, že žáci matematické třídy mívají stejný prospěch jako u nás.

Střední školy se o žáky z matematické třídy ucházejí a ještě se nestalo, aby se někdo z této třídy nedostal na vybranou střední školu. Samozřejmostí je připravenost na přijímací řízení. Žáci matematických tříd se účastní soutěží a olympiád a většinou vítězí v soutěžích z matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu, programování a informatiky i v krajských kolech. Máme dokonce vítěze celorepublikových kol a v programování i v mezinárodních kolech.

Proč by tedy nadaní žáci měli volit matematickou třídu základní školy a ne rovnou osmileté gymnázium? Prvním důvodem je fakt, že dítě zůstává na základní škole, kde se s ním jako s dítětem jeho věku pracuje. Dalším důvodem je, že tito žáci mají možnost po ukončení povinné školní docházky vybrat si kteroukoliv střední školu. Výhoda je i v tom, že pokud dítěti v tomto věku náročnější studium nevyhovuje, může se bez problémů vrátit do své původní kmenové třídy nebo zůstat v jiné třídě naší školy.

Předpokladem přijetí do matematické třídy je dobrý prospěch, bezproblémové chování a úspěšné  přijímací řízení. Přijímací řízení do matematické třídy je dvoukolové a skládá se z matematických testů a psychotestů. V letošním roce proběhne ve středu 20.4.2016. Žáci ZŠ Dukelská se mohou přihlásit u svých třídních učitelů, ostatní u vedení školy. Na všechny nadané žáky se velmi těšíme.

Mgr. Petra Buriánová, RNDr. Hana Aldorfová, ZŠ Dukelská Strakonice

obrázek
13. 4. 2016

Muzeum středního Pootaví, které sídlí v prostorách národní kulturní památky strakonického hradu, otevírá svou sezonu výstavou Řeka Otava vypráví (2. 4.-29. 5.). Poznáte proměnu vodního toku, zavzpomínáte na povodně nebo oprášíte znalosti z oboru mlynářství a ledování.

Stálé expozice nabízí zajímavosti z období pravěku, středověku, nechybí největší sbírka dud, ale také více o výrobě fezů nebo motorek ve Strakonicích. Vybrat si můžete ze třech prohlídkových okruhů:

 1. hradní palác, vyhlídková věž Rumpál, kapitulní síň

 2. hradí areál (včetně kapitulní síně a černé kuchyně) s průvodcem

 3. kapitulní síň, ambit

V zámecké galerii se do 26. května zastavíte s impresionistickými výtvarnými díly Karolíny Borecké v čase a ocitnete se v krásném světě romantické křehkosti a jemnosti.

Výstavní sály bývalého panského pivovaru hostí výstavu Orbis pictus: Europa, největší obraz světa a navazovat bude výstava fotografií Kamily Berndorffové.

Ve Šmidingerově knihovně právě probíhá výstava Olympionici a sportovní příležitosti města.

Z nejbližších připravovaných akcí se v areálu hradu uskuteční zahájení turistické sezony Strakonické vítání 23. 4. nebo Den otevřených dveří muzea 18. května. Kompletní nabídku všech programů naleznete na www.hradstrakonice.cz.

Zvířátka v hradním safari můžete pozorovat celoročně a nyní zvláště s jejich jarními rozmary jak dovádí a pasou se na prvních výhoncích trávy, jejíž zelený koberec pokrývá rozlehlý příkop.

 

MIC, Eva Janochová

obrázek
01. 4. 2016

Tělesná výchova ve škole, sportovní kroužky nebo jen zábava pro volný čas – to vše může být SPORT. Kdo se však dokáže dostat na pomyslný vrchol? Odpověď na otázku, kteří Strakoňáci se probojovali až na olympijské hry, získáte na výstavě Olympionici a sportovní příležitosti města Strakonice.

 

Všichni se procházeli nebo prochází denně ulicemi našeho města jako i my. Jsou skromní, obětaví a jejich láska ke sportu je stála neskutečné úsilí a odříkání. Hledali jsme osobnosti z oblasti plavání, atletiky, moderního pětiboje, lyžování, hokeje i basketbalu. Poznáte osm příběhů, sedm mužů, jednu ženu.

 

Navíc si v letošním roce připomínáme 120 let od konání prvních novodobých olympijských her a turistické zaměření na letní sezonu je Jižní Čechy olympijské.

 

Výstava je k vidění ve vstupní hale Šmidingerovy knihovny do 2. května 2016 a připravilo ji město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu.

 

Eva Janochová

obrázek
05. 4. 2016

STRAKONICE KVETOU 2016

Soutěž vyhlásilo město Strakonice 1. 4. 2016.

 

Jedním z důvodů proč byla soutěž vyhlášena je přání, aby byly procházky městem příjemnější, voňavější a romantičtější. Potěšit by měla zejména naše občany. Sezonní návštěvníci by pak měli postřehnout, že projíždí nebo prochází městem, kde lidé o své okolí pečují. Květiny a zeleň do městského prostoru přirozeně patří. Proč nepokračovat v nastaveném novodobém trendu Strakonic jako barevného kvetoucího města, ale tentokráte nejen za péče pracovníků věnujících se městské zeleni, ale také za přispění vás, občanů.

V letošním roce nás čeká další ročník mezinárodního dudáckého festivalu, přijedou opět stovky zahraničních i domácích turistů, kteří budou vnímat atmosféru města a odvezou si společně se zážitkem trvalou vzpomínku na dudáckou hudbu, dobré pivo, místní pohostinnost a majestátnost našeho hradu. Tak proč by v jejich albech měla chybět i selfies v pozadí s barvitou kvetoucí tváří našeho města nad řekou Otavou. Soutěž je určena všem, kteří milují květenu a s láskou o ni pečují.

 

Podmínky a pravidla

 1. Soutěž je zaměřena na květinovou výzdobu oken, výloh, balkonů a předzahrádek města Strakonice.
 2. Přihlásit se můžete elektronickým zasláním fotografií s květinovou výzdobou včetně kontaktních údajů (jméno, adresa, telefon, e-mail) na adresu: seniori@mu-st.cz v termínu od 1. 6. – 10. 8. 2016. Zasílejte celkem dvě fotografie, první bude celkový pohled pro určení lokality (pro hodnoticí komisi, nebude zveřejněno) druhá fotografie s detailním záběrem (ke zveřejnění). Soutěžní výzdoba musí být viditelná z pohledu od silnice či veřejně přístupného místa.
 3. Hodnocení květinové výzdoby bude probíhat ve dvou kolech. První kolo v podobě internetového hlasování bude od 15. srpna do 16. září 2016. Ve druhém kole vybere hodnoticí komise společně s místostarostou města pět nejhezčích květinových výzdob.
 4. Fotogalerie všech přihlášených fotografií pro internetové hlasování bude umístěna na www.souteze.strakonice.eu. Každé fotografii bude přiděleno pořadové číslo, které použijete k identifikaci fotografie na anketním lístku. Hodnocení bude probíhat tak, že hlasující vyplní do elektronického anketního lístku čísla deseti fotografií s nejhezčí květinovou výzdobou. Následně doplní své jméno, příjmení a e-mail. S vyšším počtem čísel nežli deset a bez jména a příjmení bude hlasovací lístek neplatný.
 5. Nejlepších prvních pět soutěžících bude finančně odměněno (první místo 8 000 Kč, druhé místo 6 000 Kč, třetí místo 4 000 Kč, čtvrté místo 2 000 Kč, páté místo 1 000 Kč). Každý přihlášený obdrží dárek z městského zahradnictví jako poděkování za účast v soutěži, kterou bude možno si vyzvednout v městském informačním centru
  na Velkém náměstí.
 6. Odesláním soutěžních fotografií a kontaktních informací účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu soutěže a rovněž souhlasí s podmínkami a pravidly soutěže.
 7. S výsledky soutěže se občané budou moci seznámit na stránkách www.strakonice.eu, www. souteze.strakonice.eu a ve Zpravodaji města. Výherci budou o výhře vyrozuměni.
 8. Partnerem soutěže jsou Technické služby Strakonice, s. r. o.

Více informací poskytne:        Odbor školství a cestovního ruchu

                                            Infocentrum pro seniory

                                            Mgr. Marie Žiláková

                                            U Sv. Markéty čp. 58

                                            386 01 Strakonice

                                            tel. 383 700 777, mobil 720 043 670

                                            e-mail: seniori@mu-st.cz

 

https://www.facebook.com/strakonice.eu/


Přejeme vám mnoho krásných  kvetoucích nápadů.

obrázek
06. 4. 2016

Zadudej, dudáčku, zadudej

V informačním centru nyní můžete zakoupit publikaci vydanou ke 100. výročí narození hudebního pedagoga Vojtěcha Hrubého.

Publikace mapuje výuku dud, naleznete zde noty, na nichž odrostla celá generace dudáků strakonické hudební školy. Kniha je rozdělena na několik částí – škola hry na dudy, etudy, úpravy lidových písniček, koledy a instrumentální skladby pro dudy. Dudáckým muzikám je pak věnována část s partiturami. Tato krásná publikace stojí 303,- Kč

https://www.facebook.com/strakonice.eu/

04. 4. 2016

Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva města Strakonice

Jednání proběhne ve středu 20.4.2016 od 15:00 hodin ve velké zasedací místnosti v budově Městského úřadu Strakonice.

Kompletní znění pozvánky včetně výčtu bodů k jednání naleznete v příloze.

Markéta Bučoková, PR

obrázek
01. 4. 2016

Odemykání řeky Otavy

Sraz 2.4.2016 v 11.00 hod.  v kempu v Sušici (ř.km - 89,6). Dále sjezd úseku řeky ze Sušice do Žichovic (ř.km - 82,3).

V případě příznivého počasí lze dojet až do Horažďovic (ř.km - 72,6). Možnost zapůjčení lodí a vybavení za symbolickou cenu. Více informací na http://www.lode-slavik.com/ či +420 604 460 493.

Markéta Bučoková, PR

obrázek
31. 3. 2016

Jarní úklid a strojní čištění města Strakonice – 2016

Jarní úklid města Strakonice bude zahájen v letošním roce 14. týdnem – v úterý 5.4.2016. V případě příznivého počasí se některé ulice začnou ručně pro strojní čištění připravovat s mírným předstihem.

V terénu bude nasazena speciální technika na čištění ulic a chodníků, paralelně s úklidem bude prováděno i čištění a nutné opravy a údržba uličních vpustí, kterých je na území města zhruba 1800 kusů.
Jako každý rok, tak i letos, bude k jarnímu úklidu zejména na ruční čištění využívána pomoc sezónních zaměstnanců s podporou z Úřadu práce ve Strakonicích.
Čištění města je rozděleno do 36 bloků soustředěných do osmi týdnů.
Úklid nezahrnuje práce na veřejných komunikacích - tzv. „průtazích městem“, které jsou ve správě ŘSD. (Ulice: Radomyšlská, Husova, Lidická, Volyňská, 5.května, Komenského, Katovická, Lipky, Nádražní, Podsrpenská, Pod Hradem, Blatenská a silnice 1/4). Zde je prováděn úklid správcem těchto komunikací – SÚS Strakonice.
Pokud nenastanou zdržení zaviněná například klimatickými podmínkami, bude jarní úklid ukončen ve 21. týdnu roku 2016 a to ve čtvrtek 27.5.2016.
Aktuální harmonogram čištění je součástí tohoto příspěvku. Případné změny  budou zveřejňovány průběžně na webu společnosti Technické služby města Strakonice– www.tsst.cz. Dále na webových stránkách města a na facebooku města Strakonice.                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      Ing. Ludvík Němejc

obrázek
23. 3. 2016

Chcete se něco dozvědět o Strakonických mlýnech?
Pak přijďte v úterý 5. dubna do klubovny územního sdružení zdravotně postižených v ulici Stavbařů 213 ve Strakonicích. Od 13. hodin zde začíná promítání pro seniory tématicky zaměřené na historii mlýnů na Strakonicku.
Těšíme se na vás!
                                                                                                                                                  Markéta Bučoková, PR