Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Tříkrálová sbírka
25. 1. 2023

Oproti loňsku i v samotných Strakonicích padl rekord. Koledníčci vysbírali 219 636 korun. Všem, kteří do zapečetěných kasiček Charity či přes on line platby přispěli, patří veliké poděkování.
Peníze budou použity na projekt přístavby nového Domova klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích. V kompetenci místní Charity je vybrat si účel sbírky. Ten ovšem musí schválit Českobudějovická diecéze. A protože se tak stalo, bude možné za předpokladu, že na projekt bude poskytnuta dotace, přispět i výtěžkem z Tříkrálové sbírky.

Poděkování si zaslouží i malí koledníčci. Letos, pravda, je nesužovaly kruté a třeskuté mrazy jako v předešlých letech, kdy do našich domovů a kanceláří nakukovali se zmrzlými nosíky. I tak si pět stovek dětí nesoucích koledu náš vděk zaslouží.

Milé děti, děkujeme a zase za rok.

Spojte se se sousedy a vytvořte místo k setkávání
24. 1. 2023

Aktivní jedinci, podnikatelé, ale i spolky mohou společně žádat o grant v rámci programu Dokážeme víc, který podporuje sousedské projekty.
Pokud máte nápad, myšlenku, jak si zvelebit místo, kde žijete, Nadace Via vám v tom pomůže až 500 000 korunami.
Podrobné informace o grantových projektech naleznete na: https://www.dokazemevic.cz/cs/pribehy/granty-500

 

 

obrázek
19. 1. 2023

Na vybrané domácnosti se v této době obrátí tazatelé výzkumných společností STEM/MARK a MEDIAN. Rozhovor s tazatelem bude trvat přibližně dvě hodiny. Každý respondent obdrží za účast ve výzkumu finanční odměnu 800 Kč. Pro úspěch výzkumu je zásadní, aby se co nejvíce oslovených domácností do výzkumu zapojilo, neboť jsou vybrané právě ony a podle mezinárodní metodiky nemohou být nahrazeny. Data budou uchována jako přísně důvěrná, budou zpracována hromadně a použita výhradně pro účely výzkumu.

Cílem výzkumu je zjistit, jak jsou občané v jednotlivých zemích připraveni na výzvy současné doby, jako jsou změny na trhu práce či rostoucí využívání digitálních technologií v práci i mimo ni. Výzkum se proto zajímá o pracovní zkušenosti a vzdělávání, ale i o uplatňování různých dovedností v každodenním životě. Výsledky výzkumu dají zpětnou vazbu českému vzdělávacímu systému, ukáží, kde jsou naše silné a slabé stránky a kde je vhodné upravit vzdělávání tak, aby lépe odpovídalo našim současným potřebám.

Podrobnosti o výzkumu a kontaktní údaje jsou uvedeny na stránkách www.piaac.cz.

Městský úřad
13. 1. 2023

Oznámení městského úřadu

Od 9. 1. 2023 jsou vstupní dveře do budov Městského úřadu Strakonice na Velkém náměstí 2 a 3 a na Stráži 137, opatřeny bezpečnostním přístupovým systémem. Ten dveře pro veřejnost automaticky uvolní 15 minut před začátkem pevné pracovní doby a naopak uzavře 15 minut po ukončení pevné pracovní doby.

Pondělí    07:45 – 16:15

Úterý       07:45 – 14:15

Středa      07:45 – 18:15

Čtvrtek    07:45 – 14:15

Pátek       07:45 – 13:15

Mimo výše uvedené časy budou vstupní dveře uzavřeny a veřejnost může do budovy Velké náměstí 3 vstoupit vchodem k podatelně.

obrázek
12. 1. 2023

Tajemnice Městského úřadu Strakonice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa - Vedoucí odboru vnitřních věcí Městského úřadu Strakonice.
Podrobné informace naleznete v příloze.
 

Výběrové řízení
12. 1. 2023

Tajemnice Městského úřadu Strakonice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa - Právník/ právnička a pověřenec pro ochranu osobních údajů.
Podrobné informace naleznete v příloze.

Přiznání daně z nemovitých věcí
12. 1. 2023

Sdělení Finančního úřadu pro Jihočeský kraj

Vzhledem k blížícímu se termínu 31. ledna 2023 pro podání přiznání daně z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2023 Vám předkládá Finanční správa informační leták pro vlastníky nemovitých věcí v katastrálních územích.

Informační leták obsahuje údaje potřebné pro vyplnění přiznání daně z nemovitých věcí včetně např. údajů o úředních hodinách pro podání přiznání a údaje pro zaplacení daně z nemovitých věcí.

Od 1. 1. 2023 dochází ke zrušení bezplatných daňových složenek k úhradě daně z nemovitých věcí.

Prezidentské volby 2023
11. 1. 2023

První kolo volby hlavy státu se blíží. Pokud jste voličem, který je v izolaci kvůli covid-19, pak můžete využít drive-in hlasování na vybraných stanovištích, které zřizuje krajský úřad.

Ve Strakonicích se nachází na adrese: Areálu Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závod Strakonice, U Řepické zastávky 1294, cca 50 za vjezdem.

Nemůžete-li odvolit na drive-in stanovišti, pak máte možnost pro první kolo volby prezidenta, požádat krajský úřad nejpozději do čtvrtka 12. 1. 2023 do 20:00 hodin o návštěvu zvláštní volební komise do místa vašeho bydliště.

Telefonní číslo naleznete na stránkách krajského úřadu: http://www.kraj-jihocesky.cz/cs/jihocesky-kraj/volby...

Tříkráloví koledníčci
06. 1. 2023

I na radnici zavítali malí koledníčci, kde je přivítal místostarosta Rudolf Oberfalcer.
Výtěžek Tříkrálové sbírky v našem regionu podpoří přístavbu Domu klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích. Za příspěvek do zapečetěné kasičky děkuje Charita Strakonice, která zároveň srdečně zve v neděli 8. ledna od 18 hodin na Tříkrálový koncert do kostela svaté Markéty ve Strakonicích.