Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

17. 12. 2021

Vážení,

v návaznosti na směrnici Evropského parlamentu a Rady EU 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, poskytujeme povinné informace:

Tyto informace slouží jako průvodce postupu pro oznamovatele, kteří chtějí ohlásit porušení práva Unie dle č. 2 výše uvedené směrnice.

Jedná se o následující oblasti:

 1. Zadávání veřejných zakázek
 2. Finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu
 3. Bezpečnost a soulad výrobků s předpisy
 4. Bezpečnost dopravy
 5. Ochrana životního prostředí
 6. Radiační ochrana a jaderná bezpečnost
 7. Bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat
 8. Veřejné zdraví
 9. Ochrana spotřebitele
 10. Ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů

 

Při podezření na spáchání porušení práva Unie lze pro oznámení využít tyto způsoby:

 

 1. Prostřednictvím e-mailové komunikace: oznamovatel@mu-st.cz
 2. Prostřednictvím datové schránky, datová zpráva musí být označena v předmětu „Oznámení – pouze k rukám příslušné osoby“.
 3. Prostřednictvím telefonní linky: 383 700 144

Tento hovor může být monitorován, na což bude oznamovatel upozorněn. Pokud oznamovatel s pořízením nahrávky hovoru výslovně nesouhlasí, nebude pořizována. Další postup bude zvolen na základě konkrétní situace.

 1. Prostřednictvím přepravce poštovních služeb / doručení na podatelnu Městského úřadu Strakonice.

V takovém případě musí být obálka viditelně označena textem „Důvěrné - neotvírat – pouze k rukám příslušné osoby“.

 

Oznámené skutečnosti budou zpracovávány odborem vnitřních věcí Městského úřadu Strakonice, příslušnými osobami, konkrétně Mgr. Janem Kotrbou, případně úsekem interního auditu Ing. Veronikou Hůzlovou.

 

Současně Vás informujeme, že město Strakonice v souvislosti s vyřízením Vašeho oznámení zpracovává na základě plnění právní povinnosti Vaše adresní a identifikační osobní údaje, které nezbytně potřebuje za účelem vyřízení oznámení. Bližší informace o zpracování osobních údajů naleznete na webových stránkách http://www.strakonice.eu/gdpr.

obrázek
16. 12. 2021

Město Strakonice je hrdým spolupořadatelem ankety "Sportovec Strakonicka 2021" společně s ČUS, Měšťanským pivovarem Dudák - Strakonice a mediálním partnerem Strakonickým a Prachatickým deníkem.

Již nyní jste to vy, kdo může pomocí anketního lístku nominovat jednotlivce či kluby v ženské a mužské kategorii.

Anketní lístky zasílejte nejpozději do 31. 12.2021 na adresu osst@ick.cuscz.cz.

obrázek
08. 12. 2021

Nové jízdní řády MHD Strakonice

Platné od 12. 12. 2021 do 10. 12. 2022

obrázek
07. 12. 2021

Upozornění na omezení provozu sběrného dvora.
Technické služby Strakonice oznamují, že ve dnech 24. 12.-26. 12. 2021 a ve dnech 31. 12.- 2. 1. 2022 bude sběrný dvůr "U Blatenského mostu" uzavřen.

06. 12. 2021

Upozornění pro majitele loveckých a rybářských lístků, kterým končí platnost dokladů i pro nové žadatele.

 

Doklady se budou vydávat v tomto roce pouze do 22. 12. 2021 na Odboru životního prostředí MěÚ Strakonice u Ing. Petra Šťastného.

obrázek
26. 11. 2021

Vážení Strakoničtí,

s politováním musíme, na základě včerejšího rozhodnutí vládních činitelů, oznámit zrušení adventní akce - Rozsvícení vánočního stromu města Strakonice a Nebeskou poštu.

Vedení města připravilo pro letošní advent a čas Vánoc malé překvapení, které se mělo odkrýt právě při slavnostním rozsvícení.

Letošní svátky zpestří nová zvonkohra, která bude v čase adventu a Vánoc znít napříč městem.

Přejeme prožití adventu především ve zdraví a v blízkosti svých rodin. Půjdete-li na procházku, pak v časech před devátou, třináctou a sedmnáctou hodinou se rozezní prostřednictvím zvonkohry Ave Maria, Rolničky, Tichá noc a další melodie.

Zvonečky, andělé a vánoční strom zajistí onu klidnou pohodu adventu.

obrázek
19. 11. 2021

Ve dnech 22. – 26. listopadu 2021 bude v Jihočeském kraji a okrese Pelhřimov probíhat nárazová odorizace plynu. Dodávku plynu to nijak neomezí, jen prosím počítejte s případným zvýšeným zápachem plynu.

Odorizace nám tak pomůže odhalit i nejmenší netěsnosti v plynových rozvodech a zajistit větší bezpečnost v distribuční síti plynu.

 

obrázek
16. 11. 2021

Vedení města Strakonice srdečně zve k zítřejší pietní vzpomínce, při které si Strakonice připomenou 32. výročí sametové revoluce, Mezinárodní den studentstva - 1939 a 1989 a Den boje za demokracii.

Tradičně u kostela Sv. Markéty, kam bude položen věnec a zapáleny svíce.

V 17:11 hodin bude do barvy trikolóry nasvícen kostel Sv. Markéty.

V 17:30 hodin začíná v kostele bohoslužba s díkem i prosbou za svobodu a následně u kříže modlitba.

Přejeme všem klidný sváteční den v demokracii.

obrázek
15. 11. 2021

Oznámení o provádění prací na veřejném prostranství

Na základě zjištění poruchy vodohospodářského zařízení, které spravujeme, jsme byli nuceni uskutečnit 15. 11. 2021 práce v místní komunikaci za účelem odstranění této poruchy.

 

V místě města, obce, č. a druh komunikace, název ul., chodník, náměstí, apod. s přesným popisem místa prováděných prací:

Strakonice – Boženy Němcové 482, DN 32, chodník – dlažba 4 m².

Oznamujeme Vám tuto skutečnost s tím, že provedení opravy uvedeného zařízení bylo neodkladné s ohledem na:

-  bezproblémové zásobování výše uvedeného objektu pitnou vodou.

 

Ing. Ludvík Němejc, ředitel TS Strakonice