Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Provoz sběrného dvoru
06. 4. 2023

7. 4. - pátek - zavřeno

8. 4. - sobota - otevřeno

9. 4. - neděle - zavřeno

10. 4. - pondělí - zavřeno

Technické služby Strakonice, s. r. o., děkují za pochopení.

Částečná uzavírka
29. 3. 2023

Městský úřad Strakonice, odbor dopravy p o v o l u j e

společnosti M - SILNICE a.s. částečnou uzavírku místní komunikace v ulici Raisova ve Strakonicích, v úseku od křižovatky s místní komunikací v ulici Písecká ke křižovatce s ulicí Na Jelence a MUDr. K. Hradeckého (včetně).

Částečná uzavírka - jednosměrná se povoluje z důvodu realizace stavby „I/22 - oprava objízdné trasy (Raisova ul.)“ ve výše uvedeném úseku.

Uzavírka se povoluje v termínu od 31.3.2023 do 14.4.2023.

Objízdná trasa dle návrhu DIO:

Vedena po silnici č. II/173 v ulici Radomyšlská – po silnici č. I/22 – po silnici č. I/4.

Dle stanoviska ČSAD STTRANS a.s., Strakonice ze dne 17.2.2023 se uzavírka dotkne níže uvedených linek a spojů MHD:

Linky MHD:

385004 Strakonice,aut.nádr. - Strakonice,Velké nám. - Strakonice,Raisova - Strakonice,aut.nádr.

385005 Strakonice,Modlešovice - Strakonice,aut.nádr. - Strakonice,Raisova - Strakonice,Sídliště - Strakonice,Starý Dražejov

Po dobu uzavírky budou dotčené spoje výše uvedených linek vedeny po stanovené objížďce Radomyšlská ulice - sil. I/22 (nový obchvat) - sil. I/4 (Písecká ulice) a dále dle platného jízdního řádu obousměrně.

Po dobu uzavírky budou u všech spojů výše uvedených linek zrušeny zastávky Raisova a Raisova I.

Oprava (pokládka obrusné vrstvy) poloviny ulice Raisova na straně Technických služeb a firmy NAFO a křižovatka ulic Raisova, Na Jelence a MUDr. K. Hradeckého bude provedena v pátek dne 7.4.2023. V případě opravy druhé poloviny komunikace bude zhotovitel stavby informovat společnost PRIMA, a.s. o přesném termínu provádění stavebních prací z důvodu možného vjezdu do firmy.

Přerušení dodávky pitné vody
28. 3. 2023

Oznámení o přerušení dodávky pitné vody v Novém Dražejově dne 30. 3. 2023 od 8 do 13 hodin.

Technické služby Strakonice, s. r. o.

Výběrové řízení
28. 3. 2023

Rada města Strakonice vyhlašuje výběrové řízení na pozici Ředitel/ ředitelka příspěvkové organizace Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení Strakonice (STARZ)

Podrobné informace naleznete v příloze. 

Pozvánka Velikonoční setkání seniorů
16. 3. 2023

VELIKONOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ

Infocentrum pro seniory Strakonice pořádá v úterý 4. dubna od 13 hodin - VELIKONOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ jehož součástí bude soutěž o nejlepšího velikonočního beránka.

Beránky přineste s sebou před zahájením do 12:30 hodin do domu kultury.

K tanci a poslechu hraje Malá muzika Nauše Pepíka.

Informace obdržíte na tel: 602 340 099, 720 043 670.

Přerušena dodávka pitné vody
14. 3. 2023

Z důvodů havárie vodovodu v ulici Mírová je dnes přerušena dodávka vody v ulici Chelčického a Boženy Němcové. Cisterna s pitnou vodou bude přistavena v ulici Chelčického u čp. 1158. Druhá cisterna pak bude v křižovatce ulic B. Němcové a Chelčického.

Předpokládané obnovení dodávky pitné vody se plánuje na pozdní odpolední hodiny.

Omlouváme se za způsobené obtíže a děkujeme za pochopení.

Technické služby Strakonice, s.r.o.

Výběrové řízení
07. 3. 2023

Tajemnice Městského úřadu Strakonice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa právník/ právnička a pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Pan František Zemen
28. 2. 2023

Takto začínal rozhovor u příležitosti udělení Ceny starosty tomuto vzácnému muži. Dnes jej však uvádíme v minulém čase. To proto, že nás pan František Zemen navždy opustil.

Měli jsme to štěstí být alespoň na chviličku v jeho blízkosti a vnímat jeho moudrá slova.

Pane Františku, za vše děkujeme a s úctou vzpomínáme...

Upřímnou soustrast celé rodině.

Uzavřen průchod ulicí Na Ostrově
28. 2. 2023

Uzavřen průchod ulicí Na Ostrově

Od března do května 2023 bude probíhat v ulici Na Ostrově investiční akce „Odkanalizování lokality Strakonice – Ostrov“. V této době bude průchod ulicí Na Ostrově zcela uzavřen. Pěší mohou využít trasu z parkoviště u sv. Markéty podél náhonu až do ulice Tržní (viz foto).