Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

obrázek
02. 5. 2016

MÁJOVÉ SETKÁNÍ V DENNÍM STACIONÁŘI
Tento pátek 6.5.2016 od 9.00 hodin na vás čekají uživatelé a zaměstnanci Denního stacionáře Strakonice na akci, při které se rozhodně nebudete nudit - sportovní hry, grilování a diskotéka známého DJ Zemena návštěvníky provedou celým zábavným dnem.

Akce je financována MĚÚSS Strakonice  a z prostředků grantu KONABO (Komunitní nadace Blanicko-Otavská)
Srdečně zve Denní stacionář Strakonice.
                                                                                                                                                    Markéta Bučoková, PR

obrázek
28. 4. 2016

Otavský plamínek letos již podeváté
Pohárové soutěže kolektivů mladých hasičů okresu Strakonice proběhnou v sobotu 7. května 2016 od 13:00 hodin v letním areálu plaveckého stadionu Na Křemelce ve Strakonicích.
Těšit se můžete na více než 40 přihlášených soutěžících družstev z 19 dobrovolných sborů celého okresu.
Vedle vlastních soutěží je pro diváky připraven bohatý doprovodný program, který zajistí hasiči, policisté a vojáci. Dále vystoupí strakonické mažoretky Otavanky. Pro nejmenší diváky je připraven skákací hrad. Nejen malí, ale i větší se mohou vyzdobit zajímavými obrázky malovanými na obličej.
Srdečně zve Hasičský záchranný sbor Strakonice.

                                                                                                                                                     Markéta Bučoková, PR

obrázek
25. 4. 2016

Uzavření parkoviště Na Dubovci

V neděli 8.5.2016 bude z důvodů probíhajících oslav konce II. světové války uzavřeno v čase od 9.00 - 18.00 hodin parkoviště Na Dubovci a přilehlá místní komunikace.

Markéta Bučoková, PR

obrázek
18. 4. 2016

Zahájení turistické sezóny

strakonický hrad, 23. 4. 2016

 

Kulturní program započne ve 13.00 hod. koncertem Jaroslava Uhlíře, který zahraje jeho nejznámější hity (Ta naše hospoda, Skřítkové tesaři, Vadí nevadí či Statistika nuda je). Následuje taneční vystoupení DDM Strakonice a poté pohádka O milostném psaníčku od Divadélka KOS. Jelikož se tento ročník nese v duchu Olympijských her v Rio de Janeiru, ukázku tradičního brazilského tance capoeira předvede taneční uskupení Tribo Unida pod vedením prefesora Mansa. Taneční okénko pak doplní opět taneční vystoupení DDM Strakonice. Aby dospělí nebyli ochuzeni o koncert, zahraje jim od 17.15 hod. rocková skupina Hamr.
Pro nejmenší děti a jejich doprovod jsou připraveny (12-17 hod.) soutěže a tvořivé dílny, veselé skákání na velkých bungee trampolínách a chybět nebude ani malování na obličej.
Nesmíme ovšem vynechat náš cyklistický a turistický výlet. Cyklisté se mohou ráno mezi 9.00 a 10.00 hodinou zaregistrovat na trasy dlouhé 20, 40 a 53 km směrem na Helfenburk. Pro pěší je připraven zábavný výlet na Střelu a Habeš s paní lektorkou Štěpánkou Halamovou.
V 15.00 hod a v 17.00 hod. proběhnou losování o ceny, avšak na 17. hodinu je pro všechny účastníky připraveno ještě jedno losování - a to o hlavní ceny - koloběžky.
V sobotu můžete navštívit i několik velmi zajímavých výstav, které souběžně probíhají na strakonickém hradě. Je to např. výstava Olympionici a sportovní příležitosti města Strakonice ve Šmidingerově knihovně, Řeka Otava vypráví v Muzeu středního Pootaví a Orbis Pictus: Europa v bývalém panském pivovaru. A abychom nezapomněli, v tento den mají děti do 15 let vstup do Muzea středního Pootaví zdarma!

 

12:45 zahájení odpoledního programu

13:00 Jaroslav Uhlíř s kapelou - koncert

14:30 taneční vystoupení DDM

15:30 Divadélko KOS – O milostném psaníčku

16:30 taneční vystoupení Capoeira

taneční vystoupení DDM

17:00 slosování o ceny -  dětské soutěže

17:15  HAMR - koncert

 

9:00  registrace – CYKLISTICKÝ A TURISTICKÝ VÝLET

(trasy: cyklo směr Hoštice u Volyně, Helfenburk – 20, 40 a 53 km; nordic walking směr Střela - Habeš)

10:00 START

15:00 slosování o ceny (nordic walking a cyklo 20 km)

17:00 slosování o ceny (cyklo 40 km a 53 km)

 

Doprovodný program (od 12.00 hod.)

TRAMPOLÍNY– euro bungee,TVOŘIVÉ DÍLNY

SOUTĚŽE– Pochod kapra Jakuba

MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ(od 14.00 hod.)

 

Výstavy

Šmidingerova knihovna

Olympionici a sportovní příležitosti města Strakonice

Muzeum středního Pootaví

Řeka Otava vypráví (výstavní prostory muzea)

Impresionismus – Karolína Borecká – obrazy (Zámecká galerie)

Bývalý panský pivovar

ORBIS PICTUS: EUROPA, Největší obraz světa – nekonečné plátno (Maltézský sál, sál U Kata)

 

AKCE SE KONÁ ZA KAŽDÉHO POČASÍ

MIC STRAKONICE, tel. 383 700 700, www.strakonice.eu

Vstupné se nevybírá.

obrázek
22. 4. 2016

ZMĚNA TERMÍNU PREVENTIVNÍ "AKCE JEHLA" - 21.5.2016

Vzhledem ke špatnému počasí byla akce přesunuta ze soboty 14.5.2016 na sobotu 21.5.2016.

Ve Strakonicích proběhne preventivní akce zaměřená na kontrolu dětských hřišť a pískovišť s názvem „Akce jehla“

 

Neznámý objekt

Tak jako každý rok i letos je Městskou policií Strakonice naplánována preventivní akce zaměřená na kontrolu dětských hřišť a pískovišť s názvem „Akce jehla“.

Jedná se o podrobné prohledání dětských pískovišť za účelem odstranění nebezpečných kovových věcí z míst, kde si hrají děti.

 

Akce se uskuteční v sobotu 14. května 2016 od 8.30 hodin. Přítomen bude vždy jeden strážník, jeden  asistent prevence kriminality a hledač kovů.

Prosíme tedy občany, aby v případě, že se v dotčených lokalitách setkají s touto preventivní akcí, umožnili pracovní skupině vykonat kontrolu hřiště. 

 

Markéta Bučoková, PR

obrázek
20. 4. 2016

Oslavy konce II. světové války
Vedení města Strakonice a MěKS Strakonice jako pořadatel akce si vás dovolují pozvat na oslavu 71. výročí ukončení II. světové války. Oslavy proběhnou v neděli 8.5.2016 ve Strakonicích u památníku Na Dubovci.

Program oslav se nese ve zcela novém složení:

14:30 – 15:00 Hudební produkce Ježkovy stopy + Ježkovy sestry

15:00 – 15:25 Slavnostní zahájení, hymna ČR, hymna USA, projevy účastníků, kladení věnců, hudební doprovod Nektarka

15:30 – 15:55 První republika - dobová módní přehlídka s komentářem.

16:00 – 17:00 Hudební produkce Ježkovy stopy + Ježkovy sestry (hudba první poloviny 20. století)

Po celou dobu konání výstava historických motocyklů ČZ a JAWA do r. v. 1945
                                                                                                                                                   Markéta Bučoková, PR

20. 4. 2016

Informace Energetického regulačního úřadu
Energetický regulační úřad (ERÚ) na základě své působnosti vymezené energetickým zákonem chrání oprávněné zájmy zákazníků a spotřebitelů v energetických odvětvích a zároveň oprávněné zájmy držitelů licencí, jejichž činnost podléhá regulaci. V oblasti energetiky jsme v posledních letech svědky rozsáhlých změn (např. rozvoj decentrální výroby), které lze přirovnat k energetické revoluci.
Považuji proto za velmi důležité informovat občany o rozsahu a dopadech těchto změn i očekávaném vývoji v oblasti energetiky, a to nejen v souvislosti s "Novou tarifní strukturou", kterou Energetický regulační úřad připravuje na základě vládou schválených strategických materiálů. Diskuze s občany k "Nové tarifní struktuře" je součástí největšího konzultačního procesu, který byl kdy v České republice uspořádán (viz http://www.eru.cz/cs/-/nova-tarifni-struktura) a probíhá do června 2016.
Odborníci z Energetického regulačního úřadu jsou zároveň připraveni občany informovat o ochraně práv spotřebitelů v oblasti energetiky a o nekalých praktikách některých obchodníků při změně dodavatele energií.
Z těchto důvodů Ing. Alena Vitásková oslovila primátory a hejtmany s žádostí o součinnost spočívající v organizaci besedy s občany, které jsou zástupci Energetického regulačního úřadu připraveni se aktivně zúčastnit a na které by občané měli možnost se blíže s uvedenou problematikou seznámit a prodiskutovat ji.
Program akce:
1. informace o činnosti Energetického regulačního úřadu
2. návrh Nové tarifní struktury (technické změny distribučních sítí)
3. ochrana spotřebitelů v energetice (nekalé praktiky obchodníků)
4. diskuze s občany
Tímto informujeme a zveme občany na již potvrzenou besedu ERÚ, jež se koná:
27.4.2016 středa, České Budějovice 17:00 - 19:30 hod., Magistrát města České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, České Budějovice, 2. patro, zasedací místnosti zastupitelstva
1.6.2016 středa Tábor bude upřesněno.
Aktuální seznam dalších setkání ERÚ s občany naleznete na webových stránkách úřadu http://www.eru.cz/cs/-/setkani-eru-s-obcany. V případě potřeby bližších informací se prosím obraťte na tiskového mluvčího úřadu Mgr. Vladimíra Černého, e-mail: vladimir.cerny@eru.cz. tel.: 255 715 552.

Markéta Bučoková, PR

18. 4. 2016

Vážení občané,
společnost EKIS si dovoluje informovat, že i pro letošní rok je ve městě Strakonice ve spolupráci s Ministerstvem
průmyslu a obchodu zřízeno poradentské centrum EKIS - ENERGETICKÉ KONZULTAČNÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO.
EKIS poskytuje BEZPLATNÉ PORADENSKÉ SLUŽBY občanům, podnikům, drobným podnikatelům i zástupcům státní správy a to osobně na pobočkách, e-mailem nebo telefonicky.
Přímý odkaz pro položení dotazu: http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/polozit-dotaz-prostredisko? ekis=a9e7a10326ab26bc58fc391ba2480c12
Oblasti podporovaného poradenství EKIS STRAKONICE: zateplování budov, ceny energií, účtování tepla, dotace a financování projektů, elektřina, větrání a rekuperace, energetické audity, průkazy energetické náročnosti budov, nízkoenergetické a pasivní domy, měření a regulace, osvětlení, plyn, příprava teplé vody, tepelná čerpadla, vytápění, využití odpadního tepla, energie biomasy, energie slunce (výroba elektřiny, výroba tepla), energie vody, větru, kogenerace, trigenerace, metoda EPC, energetická legislativa a další.

Email: ekis-strakonice@atelier-dek.cz
Tel.: +420 733 168 881

http://atelier-dek.cz/ekis

http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS
Úřední hodiny:
Pondělí: 13:00 - 17:00
Středa:  13:00 - 17:00 (Případně v jiném termínu po telefonické dohodě)

 

Energetické Konzultační a Informační Středisko
EKIS STRAKONICE
Písecká 506
386 01 Strakonice

Markéta Bučoková, PR

obrázek
13. 4. 2016

Třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů na ZŠ Dukelská Strakonice

V příštím školním roce bude Základní škola Dukelská Strakonice opět otevírat třídu s rozšířenou výuky matematiky a přírodovědných předmětů pro nadané žáky.

Jedná se o třídu, v níž jsou nadaní žáci připravováni na další studium na střední škole. Učivo většiny předmětů je v této třídě probíráno hlouběji a žáci získávají mnohem více vědomostí než v ostatních třídách základní školy. Žáci těchto tříd se naučí „učit se“, neboť učitelé  jsou na ně mnohem náročnější a pěstují v nich od začátku pocit zodpovědnosti za vlastní dobrou práci. To je velmi podstatné, zvláště po příchodu na střední školu, kde mnozí žáci klasických tříd mají často problémy s přizpůsobením a jejich prospěch výrazně poklesne. Jelikož nás zajímají výsledky našich žáků na středních školách, pravidelně se informujeme o jejich prospěchu, a tudíž víme, že žáci matematické třídy mívají stejný prospěch jako u nás.

Střední školy se o žáky z matematické třídy ucházejí a ještě se nestalo, aby se někdo z této třídy nedostal na vybranou střední školu. Samozřejmostí je připravenost na přijímací řízení. Žáci matematických tříd se účastní soutěží a olympiád a většinou vítězí v soutěžích z matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu, programování a informatiky i v krajských kolech. Máme dokonce vítěze celorepublikových kol a v programování i v mezinárodních kolech.

Proč by tedy nadaní žáci měli volit matematickou třídu základní školy a ne rovnou osmileté gymnázium? Prvním důvodem je fakt, že dítě zůstává na základní škole, kde se s ním jako s dítětem jeho věku pracuje. Dalším důvodem je, že tito žáci mají možnost po ukončení povinné školní docházky vybrat si kteroukoliv střední školu. Výhoda je i v tom, že pokud dítěti v tomto věku náročnější studium nevyhovuje, může se bez problémů vrátit do své původní kmenové třídy nebo zůstat v jiné třídě naší školy.

Předpokladem přijetí do matematické třídy je dobrý prospěch, bezproblémové chování a úspěšné  přijímací řízení. Přijímací řízení do matematické třídy je dvoukolové a skládá se z matematických testů a psychotestů. V letošním roce proběhne ve středu 20.4.2016. Žáci ZŠ Dukelská se mohou přihlásit u svých třídních učitelů, ostatní u vedení školy. Na všechny nadané žáky se velmi těšíme.

Mgr. Petra Buriánová, RNDr. Hana Aldorfová, ZŠ Dukelská Strakonice