Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Centrální registr vozidel mimo provoz
17. 8. 2022

Odbor dopravy Městského úřadu Strakonice se omlouvá všem majitelům automobilů za dnešní odstávku registru vozidel. Problémy nejsou na straně strakonického odboru dopravy, ale v důsledku přetížení systému vypadl Centrální registr vozidel, který je spravován Ministerstvem dopravy.

Očekává se, že k obnovení provozu během dnešního dne nedojde.

Prosíme řidiče, aby dnešní plánované návštěvy odboru za účelem registarce vozidla odložili. Děkujeme za pochopení.

Poslední letní farmářské trhy
11. 8. 2022

Farmářské trhy pod radnicí

Během letních měsíců se v pátek 12. srpna naposled konají letní farmářské trhy pod radnicí.
Od 13 hodin nakoupíte řemeslnné výrobky, zahrádkářské výpěstky či včelí produkty.

Srdečně zvou pořadatelé - město Strakonice a Šmidingerova knihovna Strakonice.

Oznámení o přerušení dodávky pitné vody
11. 8. 2022

Oznámení o přerušení dodávky pitné vody

Technické služby oznamují, že z důvodu výměny vodovodních šoupat bude ve středu 17. 8. 2022 od 8 do 14 hodin přerušena dodávka vody v ul. Zvolenská, Sv. Čecha, Plánkova a A. B. Svojsíka.

Prosíme občany, aby se předzásobili na uvedenou dobu vodou.

Děkujeme za pochopení.

TS Strakonice, s.r.o.

Papírové jízdenky již brzy znovu v prodeji
05. 8. 2022

Papírové jízdenky opět k dispozici v informační kanceláři společného odbavovacího termínálu na nádraží ve Strakonicích.

Za všechny, kteří byli nepokojení s novým režimem rezervace a nákupu jízdenky prostřednictvím internetu, jsme oslovili generálního ředitele společnosti ČSAD AUTOBUSY České Budějovice, Vladimíra Homolu. Ten na dotaz reagoval a přislíbil, že předprodej jízdenek a místenek bude v nejbližších dnech zaveden v informační kanceláři společného odbavovacího terminálu.

Místenky je možné zakoupit i v cestovní kanceláři Ciao, U Svaté Markéty 58, Strakonice.

Společnost ČSAD AUTOBUSY České Budějovice od června letošního roku nově zajišťuje přepravu osob.

Setkání jubilantů
03. 8. 2022

Setkání jubilantů

Každoročně město Strakonice společně s Infocentrem pro seniory pořádalo setkání dříve narozených, kteří v daném roce oslavili kulaté životní jubileum. Až covid tato milá setkání na dva roky zastavil.

Nyní je k dispozici nádherný venkovní prostor Panské zahrady, kde se přímo nabízelo setkání uskutečnit.

To proběhne již tuto neděli 7. srpna od 16:00 hodin.

Jubilanté jsou pozvaní a vy, kteří byste jim chtěli ještě jednou blahopřát, a nebo se s nimi jen setkat v příjemném prostředí přírody, jeste srdečně zváni.

Na setkání se těší vedení města Strakonice a Infocentrum pro seniory Strakonice.

Nábor dětí do plaveckého oddílu
03. 8. 2022

Chcete své dítě přihlásit do plaveckého oddílu?

TJ Fezko Strakonice pořádá nábor nových členů ve věku 6 - 8  let ve dvou termínech 23. 8. a 5. 9. 2022 ve venkovním areálu strakonického plaveckého stadionu.

Více informací naleznete v přiloženém letáku.

obrázek
26. 7. 2022

Od 12. června letošního roku došlo ke změně dopravce zajišťujícího veřejnou linkovou autobusovou dopravu pro oblast Strakonice. Provoz těchto linek nově zajišťuje společnost ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. Vlivem toho se nyní nelze bezplatně přepravovat z a do zastávek – Strakonice, Na Podskalí; Strakonice, Nový Dražejov a Strakonice, Střela tzv. linkami PAD (tj. linkami č.  380 726 – Strakonice – Krty – Mnichov, 380 725 – Strakonice – Střelské Hoštice – Horažďovice, 380 724 – Strakonice – Volenice – Soběšice, 380 723 – Strakonice – Volenice – Strašice a 380 722 – Strakonice – Volenice – Zvotoky). Město Strakonice v současné době jedná o uzavření nové smlouvy, na jejímž základě by bylo opět možné se přepravovat z a do výše zmíněných zastávek bezplatně. Město Strakonice prosí občany o trpělivost.

Otevření mostu Jana Palacha
22. 7. 2022

V neděli 24. 7. 2022 vpodvečer bude rekonstruovaný most Jana Palacha přes Volyňku otevřen pro osobní dopravu.

Aktuálně probíhají poslední dokončovací práce a tím bude uzavírka hlavního průtahu městem ukončena.

Nedostatek stavebního materiálu způsobil lehký posun termínu dokončení, přesto děkujeme dodavatelské firmě za odvedenou práci.

A všem řidičům děkujeme za trpělivost a pochopení.

Upozornění na úplnou uzavírku - Velké náměstí
22. 7. 2022

Upozornění na úplnou uzavírku - Velké náměstí

Městský úřad Strakonice, odbor dopravy, p o v o l u j e žadateli – městu Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice úplnou uzavírku místní komunikace v ulici Velké náměstí ve Strakonicích, před domem č.p. 55.

Úplná uzavírka se povoluje z důvodu opravy prahu na komunikaci před domem č. p. 55.

Uzavírka se povoluje od 25.7.2022 do 31.7.2022.

Dle stanoviska ČSAD STTRANS, a.s., Strakonice ze dne 21. 6. 2022 se uzavírka dotkne linky MHD 385004 Strakonice, aut. nádr. – Strakonice, Velké nám. – Strakonice, Raisova – Strakonice, aut. nádr.

Po dobu uzavírky budou spoje této linky vedeny po stanovené objížďce Katovická ulice – Husova – Radomyšlská a dále dle platného jízdního řádu. Po dobu uzavírky bude u těchto spojů zrušena zastávka Strakonice, Velké náměstí.