Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Voilby do Evropského parlamentu
23. 4. 2024

 

Občan jiného členského státu EU, který je přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu ve správním obvodu města Strakonice a chce hlasovat ve volbách do EP, které se konají ve dnech 7. a 8. června 2024, musí nejpozději do 28. dubna 2024 do 16:00 hodin podat žádost o zápis do seznamu voličů pro EP. Pokud tak neučiní, nebude moci v těchto volbách hlasovat. Žádost je možno podat písemně anebo osobně v kanceláři 3204 v budově MěÚ Strakonice Velké náměstí 3.

Dotazy můžete směřovat na tel. č. 383 700 210, 383 700 221, nebo email dita.zelena@mu-st.cz, iveta.divisova@mu-st.cz.

Nabídka práce
16. 4. 2024

STARZ Strakonice hledá zaměstnance na pozici strojník/ strojnice, údržbář/ ka - ledař/ ka, rolbař/ ka
Podrobné informace naleznete v příloze.

Výběrové řízení na ředitele/ředitelku - Sociální infrastruktura Čestice
12. 4. 2024

Informace o náplni práce, pracovní pozici a požadavcích naleznete v příloze.

infrastruktura Čestice
09. 4. 2024

Od roku 2021 městys Čestice intenzivně pracuje na spuštění ojedinělého komunitního projektu sociálních služeb. Jeho součástí je kompletní rekonstrukce bývalé zemědělské budovy č.p.122, která se nachází v centru městyse Čestice v blízkosti místního zámku. V patře domu vzniklo, za podpory Jihočeského kraje a finančních prostředků čerpaných z Krajského investičního fondu, 10 bytových jednotek typu 1+kk a 2+kk, které budou sloužit jako trvalé bydlení pro seniory. V přízemí jsou vybudovány 3 bytové jednotky 2+kk pro chráněné bydlení, společenský sál a zázemí pro další sociální služby, které jsou určeny nejen pro obyvatele domu, ale i pro další občany Čestic a přilehlých obcí. Tato část projektu s názvem “Sociální infrastruktura Čestice“ byla podpořena Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.
 

V letošním roce zřídilo zastupitelstvo městyse Čestice stejnojmennou příspěvkovou organizaci „Sociální infrastruktura Čestice“, jejímž cílem je poskytování následujících sociálních služeb:
 - Sociálně aktivizační služby pro seniory, chronicky nemocné a zdravotně postižené osoby, které mají za cíl udržet uspokojivý, aktivní, soběstačný a nezávislý život ve vlastní domácnosti.
 - Pečovatelská služba pro osoby, které nejsou plně soběstačné a vyžadují občasnou pomoc umožňující setrvání v domácím prostředí.
 - Chráněné bydlení pro osoby vyžadující intenzivní pomoc, kterou již není schopná zajistit terénní pečovatelská služba. Jedná se o osoby se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění (včetně duševního), které by jinak byly vytrženy z místní komunity a pravděpodobně umístěny v ústavním zařízení.

V následujících měsících je v plánu kolaudace stavby, výběrové řízení na ředitelku/ředitele příspěvkové organizace, nábor dalšího personálu a registrace sociálních služeb. V druhé polovině roku již začne komunitní projekt sloužit svým klientům. Pravidla pro přidělování bytů pro seniory v patře objektu jsou již nyní zveřejněna na webu městyse Čestice.

Jan Zábranský, starosta městyse Čestice

Bezplatné testování
08. 4. 2024

Patnáct minut. Jen tolik času zabere test na infekční nemoci, který je anonymní a zdarma. „Byli bychom rádi, kdyby lidé tuto příležitost využili a překonali své obavy. Víme, že může být těžké odhodlat se a přijít. Lidé také mívají strach z toho, jak test dopadne. Nicméně lepší je vědět než nevědět. Včasný záchyt nemoci zvyšuje šance na léčbu a zároveň velmi limituje její další nevědomé šíření,“ vysvětluje Bc. Pavla Vacíková, vedoucí Kontaktního centra PREVENT ve Strakonicích.
Samotný test bude v odběrové sanitce provádět zdravotník z kapilární krve odebrané z prstu. Po vyšetření se každý otestovaný dozví svůj výsledek během několika minut. Testy spolehlivě odhalí žloutenku typu B a C, HIV a syfilis.
Proč se přijít otestovat? Infekce jako je virus HIV nebo žloutenka typu C se nemusí projevit řadu let. Mnozí tak o tom, že jsou nakažení, ani neví. Bezplatné testování je příležitost, jak nemoc odhalit a získat potřebné informace pro prevenci, popř. léčbu.
PREVENT 99 testuje na infekční nemoci už několikátým rokem. Za tu dobu velký počet lidí s pozitivním testem už nastoupil, nebo úspěšně absolvoval léčbu, která je v dnešní době poměrně jednoduchá, rychlá a vysoce účinná.
Mobilní testování pro veřejnost zajišťuje PREVENT 99 ve spolupráci s Českou společností AIDS pomoc. Bezplatné testování podpořila společnost AbbVie.

Kontakt pro média:
Bc. Pavla Vacíková, vedoucí Kontaktního centra PREVENT Strakonice, tel: +420 725 839 389,

Strojní čištění
26. 3. 2024

Proces strojního čištění bude probíhat systematicky po celém městě a bude zahrnovat použití speciálních strojů, kvůli kterým budou obyvatelé vyzvání ke spolupráci v rovině respektování zákazových značek upravujících parkování v ulicích města.
Za vstřícnost předem děkujeme.
V úterý 2. dubna se začíná ulicemi Sokolovská, Hradební, Hrnčířská, Čelakovského, Na Stráži, Pionýrská. Dále dle přiloženého harmonogramu.

Policistou na zkoušku
20. 3. 2024

Možnost existuje ve areálu Sportovního klubu Policie České Budějovice ve čtvrtek 25. 4. 2024 kdykoliv od 13 do 17 hodin. 

Zkuste práci 158x jinak.

Veletrh práce
18. 3. 2024

Veletrh je určen pro každého, kdo právě hledá nové zaměstnání, brigádu či praxi – lidé z úřadu práce, široká veřejnost, ale i žáci a studenti posledních ročníků škol. Jedná se o veřejnou akci, kterou pořádá Jihočeská hospodářská komora a vstup je zdarma.

 

Odkaz na akci: https://www.veletrhy-prace.cz/planovane-akce/veletrh-prace-ve-strakonicich-2024

 

 

Uzavření sběrného dvoru
08. 3. 2024

Technické služby Strakonice, s. r. o., oznamují, že dne 31. 3. 2024 bude Sběrný dvůr U Blatenského mostu z provozních důvodů uzavřen.
Děkujeme za pochopení.