Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Vidět a být viděn
25. 10. 2022

V podzimních a zimních měsících jsou chodci při pohybu na silnicích vlivem nepříznivého počasí a snížené viditelnosti ohroženi nejvíce. Proto je v tomto období důležitá opatrnost, a to nejen ze strany chodců, ale také řidičů.

Chodci by měli dbát na to, aby byli dobře vidět na dostatečnou vzdálenost, což jim umožní například reflexní prvky, které zvýší jejich viditelnost až na 200 metrů, při přecházení se vždy pozorně rozhlédli na obě strany, přecházeli na vyznačených přechodech pro chodce a pouze na zelenou.  Také řidiči by měli být obezřetní a ohleduplní, neměli by porušovat stanovenou rychlost, zákaz požívání návykových látek a další často porušovaná pravidla, kterými jsou například telefonování za jízdy, nevěnování se řízení apod.

Viditelnost chodců lze zvýšit také pomocí dobře zvoleného oblečení, nášivek a doplňků ze speciálních materiálů. Jedná se o fluorescenční (zvyšují viditelnost za denního světla a za soumraku) a reflexní materiály (odrážejí světlo, a to na vzdálenost až kolem 200 metrů). Chránit by se těmito prvky měly především děti, které v ranních hodinách chodí do školy a v odpoledních hodinách na kroužky, ze kterých se mnohdy vrací za tmy, také za snížené viditelnosti. 

Pro představu, uvádí se, že modré oblečení je v noci vidět na 18 metrů, červené na 24 m, žluté na 37 m, bílé na 55 m a reflexní materiál na 200 m. Při rychlosti 75km/h potřebuje řidič nejméně 31 metrů (1,5 sekundy) na to, aby si uvědomil nebezpečí a na něj reagoval.

Opatrní by měli být také cyklisté, kteří svůj dopravní prostředek ještě nezazimovali a využívají ho ke své přepravě i v chladném počasí. Cyklisté mají povinnost ze zákona mít kolo vybavené přední bílou odrazkou, zadní červenou odrazkou a oranžovými odrazkami na pedálech a v paprscích kol. Za snížené viditelnosti je povinné mít navíc na kole vpředu bílé světlo, vzadu blikající červené světlo.

por. Mgr. Jaromíra Nováková

zdroj foto: FB Policie ČR

Výběrové řízení
25. 10. 2022

Tajemnice Městského úřadu Strakonice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa právník/ právnička a pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Sportovní liga seniorů
21. 10. 2022

Podrobné informace na telefonních číslech: 606 246 246 Jana Kordíková, 777 281 123 Stanislav Kašpar

Oznámení o přerušení dodávky pitné vody
20. 10. 2022

Oznámení o přerušení dodávky vody

Ve středu 27. 10. 2022, od 8 do 16 hodin v ulici Arch. Dubského bude z důvodů přepojování nového vodovodního řadu v ul. Zvolenská přerušena dodávka pitné vody.

Cisterna s pitnou vodou bude přistavena u čp. 978 a 971.

Více inofrmací na tel.: 724 974 001

Burza škol
19. 10. 2022

V úterý 25.10.2022 od 8:30 do 15:00 hodin proběhne v domě kultury ve Strakonicích prezentace středních škol, odborných učilišť a firem, které nabídnou své možnosti pro budoucí studenty a uchazeče o zaměstnání.

 

 

 

Městská podpora volnočasových aktivit dětí 6 - 15 let s trvalým pobytem ve Strakonicích
04. 10. 2022

PODPORA MĚSTA PRO DĚTI OD 6 DO 15 LET

Ať už si vaše dítě vybere sportovní nebo uměleckou volnočasovou aktivitu, město Strakonice ji podpoří 500 korunami.
Od 1. října je aktivní dotační program města Strakonice podporující volnočasové aktivity dětí - Mimořádná podpora organizovaných aktivit pro volný čas dětí od 6 do 15 let ve Strakonicích ve školním roce 2022/2023.
Formuláře potřebné pro žádost o podporu jsou dostupné na: www.strakonice.eu/content/mimoradna-podpora

Žadatel odevzdá vyplněný formulář a voucher na podatelně MěÚ Strakonice. Potvrzený voucher následně předá vybranému subjektu a na základě smlouvy bude zaslána podpora organizaci zajišťující volnočasovou aktivitu vašeho dítěte.
Finanční prostředky jsou prioritně určeny na úhradu členských příspěvků či poplatků za vámi vybraný kroužek. Tímto město šetří peníze zákonných zástupců dětí.
Veškeré potřebné informace a pravidla mimořádné podpory jsou k dispozici na výše uvedené adrese.
Žádat je možné až do 23.12.2022.

My v tom Jihočechy nenecháme
03. 10. 2022

My v tom Jihočechy nenecháme

Dnes v pondělí 3. 10. 2022 byl zahájen příjem žádostí v rámci dotačního programu „My v tom Jihočechy nenecháme“.
Žádat o finanční dar od města Strakonice je možné v dotačním programu:

č. 1 Podpora dětí a v dotačním programu
č. 2 Podpora poživatelů důchodu.

Žádosti a potřebné formuláře naleznete na webových stránkách města Strakonice: https://www.strakonice.eu/formulare...

Podání žádostí je možné učinit:
- datovou schránkou: ID datové schránky: 4gpbfnq
- poštou na adresu: Městský úřad Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice
- osobně: na podatelnu MěÚ Strakonice v úředních dnech

Sběr žádostí bude ukončen 30.12.2022.

 

Veškeré potřebné informace pro žadatele jsou podrobně uvedeny v příloze.

Strakonice, ty prostě musíte prožít
27. 9. 2022

Nové propagační video představuje na téměř pětatřiceti kilometrech čtverečních se rozprostírající Strakonice jako město, které zosobňuje barevné místo pulzující v dynamickém rytmu stvořené pro rodinný, společenský, ale i pracovní život. Místo, které proto, abyste ho pochopili, prostě musíte prožít. Přijďte to zkusit.  

O jeho vznik se postaraly pracovnice oddělení podpory kultury a sportu. Mrkněte, jak se jim to povedlo. 

Připomínky k jízdním řádům MHD
27. 9. 2022

Připomínky k MHD

V tuto chvíli se začínají sestavovat nové jízdní řády městské hromadné dopravy. Pokud byste chtěli přispět svou zkušeností ke změně konkrétních spojů, prosíme o připomínky nejpozději do 20. října 2022 na e-mailovou adresu garbiela.turkova@mu-st.cz.

Děkujeme.