Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Pomáháme Ukrajině - naléhavá výzva - sbírka
01. 3. 2022

Sbírka pro Ukrajinu

 

V současné chvíli zoufale chybí v utečeneckých táborech karimatky, spacáky a pro vojáky na bojištích škrtidla. Prosíme vás, máte-li tyto věci doma a můžete-li je věnovat, pak je doneste na Městský úřad Strakonice, vedle oddělení matrik. Město uspořádá sbírku ve dnech 2. a 3. března (středa a čtvrtek), následně v pátek 4. března věci soukromý dopravce odveze na Ukrajinu.

Děkujeme vám za vaši pomoc.

Město pomáhá Ukrajině - Ministerstvo vnitra zřídilo speciální linku pro Ukrajinské občany
28. 2. 2022

Ministerstvo vnitra zřídilo speciální telefonní linku a e-mail pro Ukrajinské občany v českém i ukrajinském jazyce

Telefon: +420 974 801 802

Email: ukrajina@mvcr.cz

Více informací naleznete zde: https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d

Informace na této stránce budou postupně aktualizovány a doplňovány. Děkujeme všem za trpělivost. Všechny informace se snažíme zprostředkovat co nejrychleji.

Міністерство внутрішніх справ створило спеціальну телефонну лінію та електронну пошту для громадян України чеською та українською мовами

Телефон: +420 974 801 802

Електронна пошта: ukrajina@mvcr.cz

Більше інформації можна знайти тут: https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d

Інформація на цьому веб-сайті буде поступово оновлюватися та доповнюватися. Дякуємо всім за терпіння. Ми намагаємося надати всю інформацію якомога швидше.

Město pomáhá Ukrajině - ubytování a materiální pomoc
28. 2. 2022

Pomoc ubytování a materiální pomoci je koordinovaná Jihočeským krajem na webových stránkách kraje

 

Máte-li volné kapacity a chtete pomoci s ubytováním lidí příchozích z oblasti válečného konfliktu na Ukrajině, pak vkládejte nabídky na uvedený odkaz, kde bude centrálně evidováno a následně využíváno:

https://www.kraj-jihocesky.cz/nabidky-ubytovani

 

Pro případ poskytnutí individuální materiální pomoci jako např. nábytek, hygienické potřeby, ložní prádlo, elektronika, oblečení registrace na:

https://www.kraj-jihocesky.cz/form/formular-nabidky-humanitarni-pom

Město pomáhá Ukrajině - informace pro občany Ukrajiny, kteří mají pobytové oprávnění na území ČR
28. 2. 2022

V souvislosti s válkou na Ukrajině MV pro začátek připravilo řadu opatření. Ta se týkají jak pomoci Ukrajincům, kteří na našem území již pobývají, tak i nově příchozím.

Ukrajinci, kteří u nás žijí dlouhodobě, si v případě konce platnosti povolení mohou standardně požádat o jeho prodloužení. V případě těch, kteří zde pracují na krátká víza, není prodloužení možné, nedovoluje to evropská legislativa. Zejména pro tyto případy jsme přichystali možnost žádosti o zvláštní titul, tzv. speciální dlouhodobé vízum. O toho vízum je možné požádat na regionálních pracovištích OAMP před skončením platnosti stávajícího víza. Udělujeme ho na počkání. Poté již stačí domluvit se se zaměstnavatelem a požádat na Úřadu práce o povolení k zaměstnání. Informace pro tyto případy jsou v zeleném přiloženém letáku (je možné v krajích distribuovat), další informace jsou zde: https://www.mvcr.cz/ukrajina. V pátek proběhly první speciální úřední, v mnoha krajích i dnes – bez větších problémů. Informace jsou zároveň komunikovány s NNO, které poskytují poradenství na pracovištích OAMP a Centry na podporu integrace cizinců.

 

Nově příchozí Ukrajinci mohou do ČR vstoupit v rámci bezvízového styku, nepotřebují tedy po dobu 3 měsíců k pobytu žádné vízum. V případě, že se budou chtít zapojit do běžného života a začít pracovat, i oni tedy mohou požádat o speciální dlouhodobé vízum. Tito cizinci musí splnit svou registrační povinnost na Policii ČR.

Pro osoby, které nemají v ČR zázemí (nemají prostředky pro zajištění ubytování, nemají na území rodinu nebo známé), je připravena pomoc v rámci schváleného Programu Ukrajina. Takové osoby budou nasměrovány do Registračního humanitárního střediska Vyšní Lhoty (Vyšní Lhoty 234), kde proběhne jejich registrace (včetně vyřízení speciálního dlouhodobého víza) a dále budou rozvezeni do dalších ubytovacích zařízení. Kapacita Programu na první záchyt bude 5000 míst.

 

Veškeré potřebné informace naleznete na webu: https://www.mvcr.cz/ukrajina

 

Pro ukrajinské občany byla zřízena telefonická linka, která funguje nyní 7/24: +420 974 801 802 a email: ukrajina@mvcr.cz. Infolinka momentálně stíhá vyřizovat počet volajících.
(See attached file: Informace UA - zelený stupeň.pdf)(See attached file: Informace UA - oranžový stupeň.pdf)

Únor – měsíc pro podání žádostí o dotace
17. 2. 2022

Únor – měsíc pro podání žádostí o dotace

Město Strakonice vyhlásilo pro letošní rok dotační programy podporující sport, kulturu a sociální oblast. Od 1. 2. do 28. 2. 2022 je možné podávat žádosti do jednotlivých opatření dotačních programů pro sport a kulturu. V sociální oblasti je pak termín od 7. 2. do 25. 2. 2022.
Znění jednotlivých dotačních programů včetně formulářů žádostí naleznete na https://www.strakonice.eu/content/dotacni-program-mesta-strakonice-na-po....
Připomínáme, že k žádostem je nutné přiložit ÚPLNÝ VÝPIS SKUTEČNÉHO MAJITELE (nejedná se o výpis z justice.cz). V případě nedoložení, dojde k nesplnění náležitostí  žádosti a žádost bude z dalšího hodnocení vyřazena.

10. 2. 2022

Ministerstvo životního prostředí zakázalo zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, od 1. 9. 2022 používat k lokálnímu vytápění kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy. 

V přiloženém letáku jsou uvedené informace nejen jak správně provozovat spalovací zařízení na pevná paliva v domácnostech, ale také odkazy na dotační programy pro výměnu kotlů, včetně základních informací o kotlíkových dotacích určených pro domácnosti s nižšími příjmy.

01. 2. 2022

Životní podmínky 2022 – výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad každoročně organizuje šetření o životních podmínkách domácností v České republice.

Šetření proběhne v termínu od 29. ledna do 12. června 2022 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů.

Věnujte pozornost přiloženému dopisu, kde je přesně popsáno, jak bude šetření probíhat a jakým způsobem se budou tazatelé prokazovat.

Případné dotazy zodpoví pověřená osoba, kterou je pro Jihočeský kraj Ing. Viera Ziková – tel.: 386 718 561, 605 589 826, e-mail: viera.zikova@czso.cz  

Přerušení dodávky vody v sobotu 5. 2. 2022 - Bezděkovská ulice
26. 1. 2022

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY VODY

 

V sobotu 5. 2. 2022 od 8:00 do 14:00 hodin bude přerušena dodávka vody v ulici Bezděkovská z důvodu opravy havárie vodovodního řadu.

Proveďte si předzásobení vodou, cisterna nebude přistavena.

TS Strakonice, s. r. o.