Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Burza škol
25. 10. 2023

Žáci končící základní školu budou mít jedinečnou příležitoat seznámit se s nabídkou středních škola učilišť v regionu.

 

Pozvánka - Setkání jubilantů
25. 10. 2023

Všichni strakoničtí jubilanté, kteří v letošním roce oslavili životní jubileum 75, 80, 85 a každý další rok, jsou srdečně zváni na setkání jehož hlavní myšlenkou je společná oslava vašich narozenin, přání a poděkování.
Na setkání se těší město Strakonice, Infocentrum pro seniory Strakonice a Městské kulturní středisko Strakonice.

Vstup na akci zdarma.

Cena starosty města - Hana Křížková
17. 10. 2023

Za celoživotní přínos v oblasti kultury a šíření dobrého jména města byla udělena zpěvačce, herečce, ale především rodačce a patronce Strakonic Haně Křížkové.
Celý text naleznete na FB profilu města a v listopadovém Zpravodaji.

Mimořádná podpora volnočasových aktivit dětí
12. 10. 2023

Vyplněné formuláře mohou žadatelé podávat v termínu od 2. října do 15. prosince 2023 osobně na podatelnu nebo přímo na Odbor školství MěÚ Strakonice. Formulář k žádosti a pravidla jsou k dispozici na webových stránkách: www.strakonice.eu/samosprava/dotace. Podpora se poskytuje na základě darovací smlouvy uzavřené mezi městem Strakonice a daným subjektem (sportovní klub, kulturní spolek, škola aj.), ten společně s rozhodnutím dítěte vybere zákonný zástupce dítěte.

obrázek
03. 10. 2023

 

Samotný test bude v odběrové sanitce provádět zdravotník z kapilární krve odebrané z prstu. Po vyšetření se každý otestovaný dozví svůj výsledek hned na místě během několika minut.

,,Stala se vám v minulosti nějaká situace, která by mohla být považována za rizikovou z pohledu přenosu infekční nemoci? Nechráněný sex, střídání partnerů, užívání drog, neodborný piercing či tetování? Nebo máte nového partnera a chcete mít jistotu? A máte patnáct minut? Tak přijďte na testy do sanitky,“ zve na bezplatné testování vedoucí Kontaktního centra PREVENT ve Strakonicích Bc. Pavla Vacíková.

Mobilní testování pro veřejnost zajišťuje PREVENT 99 ve spolupráci s Českou společností AIDS pomoc. Bezplatné testování podpořila společnost AbbVie.

obrázek
19. 9. 2023

Oznámení o přerušení nebo omezení dodávky vody dle zákona č. 274/2002 Sb. § 9 odst. 5 a 6

Vážení odběratelé,
dovolujeme si Vám oznámit, že z důvodu přepojování vodovodního řadu v kolektoru dojde k přerušení dodávky pitné vody ve čtvrtek 28.9.2023 od 8:00 hodin v ul. Pod Hradem, Kalvárie a v Lipkách a předpokládané zprovoznění vodovodu bude do 16 hodin.
Při opětovném napouštění může dojít ke kolísání tlaku a zakalení vody.
Více informací obdržíte na tel. č. 724 974 001.
Děkujeme za pochopení

Technické služby Strakonice, s. r. o.

Dům kultury Strakonice
15. 9. 2023

Mimořádné jednání rady města odsouhlasilo okamžité zadání opravy vzduchotechniky a klimatizace v Domě kultury Strakonice. Jde o přímé zadání zakázky na provedení havarijní opravy, bez které je využívání prostorů domu kultury značně komplikované. Nicméně, zakázka je v tuto chvíli zadána a bude se s okamžitou platností řešit. Což v důsledku znamená, že do dvou týdnů budou klimatizace a vzduchotechnika opraveny.
Tímto se vedení kulturního domu omlouvá za vzniklé komplikace a všem návštěvníkům kulturních programů předem děkuje za pochopení a trpělivost.

obrázek
14. 9. 2023

V neděli 1.10.2023 bude sběrný dvůr U Blatenského mostu pro veřejnost uzavřen.

Prohlídka městem při úplňku
14. 9. 2023

Pozvánka na prohlídku městem při úplňku 29. září ve 20 hodin u altánu v Rennerových sadech.