Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

obrázek
27. 5. 2015

Vážení,

MěKS Strakonice nabízí volná místa pro letošní ročník tanečních kurzů pro mládež, tentokrát pod vedením paní Romany Motlové - čerstvě úspěšné finalistky prestižní světové taneční soutěže v anglickém Blackpoolu. Přihlášku do kurzu naleznete na adrese: http://www.meks-st.cz. Další informace obdržíte na telefonních číslech: 383 311 530 a 606 040 314.

Markéta Bučoková, PR

obrázek
26. 5. 2015

Každý měsíc se v infocentru pro seniory koná setkání s paní místostarostkou Helenou Brejchovou, v červnu to tedy bude již pošesté. Pozvanými jsou vaši spoluobčané, kterým je nad 75 let a právě v tomto měsíci slaví své "kulatiny". Někteří využijí přátelského posezení, aby sdělili, co je trápí a co by chtěli ve městě změnit, a jiní nostalgicky zavzpomínají na město svého mládí.

Popřát může město jen tomu, kdo v infocentru ohlásí, že právě v letošním roce oslavil nebo oslaví své narozeniny (75, 80, 85, 90, 95, 100 a více). Rádi bychom blahopřáním potěšili každého, proto víte-li ve svém okolí o někom, kdo může v letošním roce získat od města malý dárek v podobě dárkového poukazu v hodnotě 200 Kč na sortiment dle vlastního výběru v prodejnách Jednoty. Prosím, kontaktujte nás - Infocentrum pro seniory, U Sv. Markéty 58, Bc. Šárka Kuřinová, +420 383 700 777.

22. 5. 2015

Vážení občané,

město Strakonice připravuje projednání Zprávy o uplatňování Územního plánu Strakonice, jejíž součástí bude návrh zadání změny územního plánu. Územní plán je zpracován pro celé správní území města (katastrální území Strakonice, Nové Strakonice, Přední Ptákovice, Modlešovice, Hajská, Dražejov u Strakonic, Střela).

V souvislosti s tím Vás žádáme o zasílání písemných návrhů a připomínek na případnou úpravu územního plánu. Současný platný územní plán z roku 2011 (s účinností od 2. 1. 2012) je k dispozici na webových stránkách města. Své návrhy a připomínky můžete podávat písemně na adresu Městského úřadu Strakonice, odbor rozvoje, Velké náměstí 2, Strakonice (případně osobně přímo na podatelnu MěÚ – hlavní budova v přízemí vlevo) nejpozději do 30. 6. 2015.

Po tomto termínu bude následovat standardní projednání Zprávy o uplatňování územního plánu dle ustanovení stavebního zákona. Předpokládaný termín předložení Zprávy do Zastupitelstva města Strakonice je v říjnu 2015. Následně bude probíhat zpracování a projednání návrhu změny územního plánu, o dalších krocích Vás budeme průběžně informovat.

Bližší informace Vám rádi podáme na odboru rozvoje Městského úřadu Strakonice, úřadu územního plánování u Mgr. Roberta Flachse, nádvorní budova v přízemí, tel. 383 700 831, e-mail: robert.flachs@mu-st.cz .

20. 5. 2015

Vážení občané,

Policie ČR vydala důležité varování týkající se převážně seniorů, prosím tedy o zvláštní pozornost. 

Ve Strakonicích se pohybuje neznámý pachatel, který je podezřelý z krádeže finanční hotovosti přímo v bytě seniora, kterého sledoval na cestě z obchodu do jeho domu.

Nejčastější falešné záminky a lsti:

  • pachatel se vydává za známého (je zřejmý přehled o příbuzných, znalost kontaktů z bývalého zaměstnání)
  • pachatel se vydává za příbuzného s tím, že potřebuje půjčit finanční hotovost na koupi či opravu auta (hovor může probíhat telefonicky s vysvětlením, že pro peníze pošle kamaráda)
  • pachatel se vydává za pracovníka energetické společnosti, spořitelny či pojištovny s oznámením, že přináší přeplatek
  • nabízí výhry v loterii, výhodnou koupi

Rady:

  • nedůvěřujte neznámým lidem
  • nikoho cizího nepouštějte do bytu
  • vždy si ověřte, co Vám cizí osoba říká (zavolejte příbuzným, ověřte si informace u společností)
  • rozhodně žádné peníze nikomu nedávejte
  • podezřelé chování ihned oznamte na linku 158 nebo na telefonní číslo Obvodního oddělení Policie Strakonice 383 321 802

V příloze naleznete identikit pachatele.

Markéta Bučoková, PR

05. 5. 2015
Z důvodu úplné uzavírky Tovární ulice bude sběrný dvůr od 15.5.2015 do 14.6.2015 uzavřen. V tomto období Vám bude k dispozici pouze sběrný dvůr U Blatenského mostu.
obrázek
29. 4. 2015

Vážení,

infocentrum pro vás připravilo malé zhodnocení a ohlédnutí za sobotním "přivítáním léta" ve Strakonicích. Chcete-li se dozvědět více, otevřete přiložený soubor.

Krásné dny všem!

Markéta Bučoková, PR

16. 4. 2015

Vážení občané,

Ministerstvo dopravy ČR uvedlo do praxe novou webovou aplikaci, prostřednictvím které je možné si ověřit, zda je u vozidla správně zapsán jeho vlastník, vozidlo není v tzv. "polopřevodu".

Aplikace je dostupná na webové adrese: www.dokonceteregistraci.cz.

Kontrolu údajů provedete na základě vložení čísla o registraci vozidla. Po jeho potvrzení je možné zjistit, zda je vozidlo převedeno, nebo naopak, zda je nutné registraci dokončit. 

Povinnost dokončit registraci je pouze do 30.6.2015, poté již nebude možné vozidlo zaregistrovat!!!

Prosíme, věnujte pozornost této informaci.

Markéta Bučoková, PR

21. 4. 2015

Vážení občané,

předkládáme vám k nahlédnutí vyjádření firmy Brabant Alucast Czech, Site Strakonice s.r.o., k úniku údajně nebezpečných pachových látek. Dne 1.4.2015 proběhlo na provozovně firmy Brabant Alucast Czech jednání s následnou prohlídkou provozu, při kterém byl pracovníkům odboru životního prostředí předložen podrobný plán kontrol provozu. Současně bylo při prohlídce provozu zdokumentováno zajištění odvětrání a kontrola používaných topných médií.

Markéta Bučoková, PR

15. 4. 2015

Pokud již s odcházející zimou plánujete letní dovolenou a s ní i prázdninový program svým dětem, přinášíme vám informaci o letním provozu v jednotlivých mateřských školách ve Strakonicích. Více informací najdete zde.