Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Výstraha ČHMU
22. 6. 2023

Očekává se možný výskyt extrémně silných bouřek s nárazy větru kolem 110 km/h, kroupami kolem 5 cm a krátkodobým intenzivním deštěm.

Doporučení ke zmírnění následků jevu: Nárazy větru budou lámat větve, vyvracet stromy. Nebezpečí představují také velké kroupy, které mohou být i kolem 5 cm a blesky. Lokálně se očekává přívalový déšť s možným intenzivním odtokem vody ze svahů, rychlým rozvodněním malých toků a suchých koryt, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů, podemletí komunikací nebo jejich zanesení unášeným materiálem apod. Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice, problémy v dopravě apod. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty, případně i kroupami. Nutno zabezpečit okna, dveře, skleníky, volně položené předměty apod. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.

Zdroj: https://www.chmi.cz/.../docs/meteo/om/vystrahy/index.html

V případě potřeby volejte tísňové linky HZS 150, Městská policie 156, PČR 158.

Spadlý strom
21. 6. 2023

Aktuálně kvůli extrémům počasí nedoporučujeme v rámci bezpečnosti osob zdržovat se v blízkosti stromů, kde může hrozit i pozdní odlomení větví narušených během větrného poryvu. Dbejte zvýšené opatrnosti při vstupu na Podskalí, případně je-li to možné, vynechte procházky v těchto místech do doby, než budou stromy prohlédnuty odbornými pracovníky.

Spadlý strom
21. 6. 2023

Extrémní počasí dnešního odpoledne s sebou přineslo vyvrácené stromy, popadané větve, či samovolně se pohybující kontejnery, které mohly způsobit škody na majetku.

Za takto vzniklé škody město nenese odpovědnost a to ani v případě, že strom a kontejner jsou majetkem města. Takovouto škodu musí uplatňovat dotčená osoba prostřednictvím své pojišťovny na základě uzavřené pojistky.

Doporučujeme vše pečlivě zdokumentovat a následně bezprostředně nahlásit pojišťovně.

 

Černá skládka
21. 6. 2023

V neděli 18. června přijala městská policie nezávisle na sobě dvě oznámení o nové černé skládce za zatáčkou k pískovně V Holi. Jedná se o případ s nádechem nehorázné drzosti. Městská policie žádá případné svědky, kteří se v neděli, pravděpodobně v odpoledních hodinách, pohybovali v této lokalitě, a mohli si ledačehos podezřelého všimnout (auta, registrační značky, řidiče), aby se ozvali na linku 156.

Děkujeme za spolupráci.

Pivovarská pouť - 24. 6. 2023
20. 6. 2023

Dvě stage, vstup zdarma a hromada zábavy

- koncerty

- divadlo

- exkurze do pivovaru

- neckyáda

Na viděnou se těší Pivovar Strakonice 1649

Jihočeská krajská jízdenka
13. 6. 2023

Jihočeská krajská jízdenka JIKORD plus a Jihočeská krajská jízdenka JIKORD plus Bavorsko je jednodenní jízdenka, která platí jako integrovaný jízdní doklad pro všechny linky veřejné linkové dopravy v závazku veřejné služby, městské hromadné dopravy a tratí smluvních stran na území Jihočeského kraje včetně dohodnutých přesahů do krajů sousedních a v případě jízdenky JIKORD plus Bavorsko včetně vymezeného území Svobodného státu Bavorsko. Jízdenka JIKORD plus stojí 250 korun a je ve variantě pro všední dny a ve variantě pro soboty, neděle, státní svátky a období letních prázdnin. Při prokázání se jízdenkou lze uplatnit slevy do vybraných turistických atrakcí na území jihočeského kraje. 

Jízdenka JIKORD plus Bavorsko (jednotlivec) stojí 290 korun na každý den. Jízdenka JIKORD plus Bavorsko skupina stojí 440 korun a je ve variantě pro všední dny a ve variantě pro soboty, neděle, státní svátky a období letních prázdnin.

obrázek
12. 6. 2023

V sobotu 24.6.2023 v 16:30 hodin.

Součástí akce je bohatý program pro děti.

pozvánka Neckyáda 2023
12. 6. 2023

Vyhlášení vítězů v rámci Pivovarské poutě v 15:30 před Pivovarem Strakonice 1649.

obrázek
06. 6. 2023

Letos poprvé pořadatelé připravili i Virtuální běh Epi(c)Run 2023, aby se mohli zúčastnit lidé napříč Českou republikou. Lidí s epilepsií je v ČR téměř 100 000, proto žijí v každém regionu.
V období mezi 20. květnem a 14. červnem můžete podpořit své zdraví a zároveň přispět na zlepšení kvality života lidí s epilepsií. Akci pořádá spolek EpiStop, který pomáhá dětem a dospělým s epilepsií již od roku 1995.
Zúčastnit se může každý, kdo ujde, ujede nebo uběhne 5 km podle své volby v období do 14. června. Stačí se registrovat zde, zaplatit startovné (200Kč) a zaslat důkaz o své trase. V příloze je leták k případnému vytištění, podrobnosti naleznete v článku na webu EpiStop: http://www.epistop.cz/, FB pozvání je tady: https://www.facebook.com/epistopzs/posts/724901189635737 a na Instagramu zde: https://www.instagram.com/p/CsilOvytmwj/
Na každého čeká pěkný diplom a krásný pocit, že udělal něco pro své zdraví a zároveň přispěl na dobrou věc.
Pomozte nám svými kroky měnit svět pro lidi s epilepsií.

EpiStop z.s.
Plzeňská 311
Praha 5